Meny
Opprettholder robust drift og investerer for fremtidens logistikkbransje Foto: Dachser Norway

Publisert
26.April.2023

Opprettholder robust drift og investerer for fremtidens logistikkbransje

Logistikkselskapet fortsetter veksten og den positive utviklingen og kan vise til et solid årsresultat for 2022, med en omsetning på 332,1 MNOK i 2022 – en økning på 16 prosent fra 2021.

– 2022 har vært et spesielt år på mange måter. Dette merket vi også i logistikkbransjen. Russlands angrep på Ukraina overrasket mange. Flaskehalser og koronanedstengninger i Kina har skapt forstyrrelser og avbrudd i forsyningskjedene og i den globale varetransporten. I tillegg økte energi- og drivstoffprisene i Europa til rekordhøye nivåer, mens sjåførmangelen vedvarer. Man kan trygt si at det har vært et krevende år, men under utfordrende markedsforhold blir det enda viktigere for oss å være en stabil og robust logistikkleverandør for våre kunder, sier Armend Krasniqi, General Manager i Dachser Norway.

Til tross for endringer i det globale transportmarkedet har Dachser Norway fortsatt arbeidet med å opprettholde god kvalitet og solid drift, og endte med en omsetning på 332,1 MNOK i 2022 – en økning på 16 prosent fra 2021. Resultatet før skatt økte med nesten 2 prosent til 41,2 MNOK i 2022. Krasniqi poengterer:

– Takket være dedikerte medarbeidere som alltid står på for å finne innovative løsninger har vi klart oss godt gjennom nok et turbulent år.

Med endringer i kundekrav, nye logistikkmarkeder og geopolitiske omveltninger befinner logistikkbransjen seg i et skifte. Dachser Norway investerer i framtiden for å navigere seg gjennom dette skifte, med fokus på bærekraftige løsninger, kompetanseutvikling av ansatte og større markedsandeler på Sør- og Vestlandet.

– Resultatet for 2022 viser at vi er på rett spor, med en solid plattform for videre vekst. Vi ser gode prognoser for 2023 og investerer i strategiske tiltak som vil styrke vår langsiktige konkurransedyktighet. Vi jobber kontinuerlig med å sikre produktiviteten, kapasiteten og kvaliteten i alle prosesser i forsyningskjedene, forklarer Krasniqi videre.

Konsernet i helhet

Dachser Norway AS er en del av Dachsers nordiske konsern Dachser Nordic, som i tillegg består av Dachser Denmark A/S og Dachser Sweden AB. Etter noen år med rekordresultater presenterer Dachser-konsernets nordiske region en omsetning på 1,630 MDKK og et resultat før skatt på 101,1 MDKK.

– Vi står midt oppi flere geopolitiske kriser og dermed et usikkert marked, så det er helt naturlig at vi ser en liten stagnasjon i våre ellers sterke vekstkurver, kommenterer René Sidor, Managing Director for Dachser Nordic.

Logistikkselskapets globale konsern rapportere i sitt årsregnskap for 2022 om en omsetning på 8,1 milliarder euro og en stigning på 14,9 prosent, noe som markerer det andre året på rad med tosifret vekst.

 

Nøkkeltall:
Dachser Norway AS
2022 2021 2020 2019
Nettoomsetning (MNOK) 332 286 269 244
Resultat før skatt (MNOK) 41,2 40,4 39,3 23,1
EBIT-margin 12,4% 14,2% 14,5% 9,2%
Forsendelser 295 582 328 580 279 737 212 627
Tonnasje (tonn) 93 023 82 235 79 546 75 940
Medarbeiderantall 84 78 74 72
Årsverk 83 77 72 72