Meny
Optimal logistikk hos Diplom-Is

Publisert
20.March.2015

Optimal logistikk hos Diplom-Is

Et klassisk problem i logistikkfaget er problemet til den reisende handelsmann. Målet er å foreta den korteste rundreisen mellom et gitt antall byer. Det skal ikke mange byene til før det oppstår overveldende mange kombinasjoner.

Optimering av logistikk er derfor svært komplisert og krever avansert programvare og regnemodeller. Manuell ruteplanlegging er vanskelig og det viser seg at automatisk optimering er krevende med mange faktorer og krav som må tas hensyn til.

Selskapet Diplom-Is har en markedsandel på rundt 50 prosent av det norske markedet for iskrem. I 2013 produserte selskapet 30 millioner liter is til en verdi av nesten en milliard. Med to produksjonsanlegg, seks avdelinger, og hundrevis av kunder står selskapet ovenfor store utfordringer forbundet med effektiv logistikk.

Optimering av ruter hos Diplom-Is

Produksjonsanlegget på Gjelleråsen kan ha 600 leveringer til Østlandet hver dag. I tillegg vil ordremengden variere med sesong og værforhold. Diplom-Is bruker optimeringsverktøyet SPIDER Solutions for å beregne optimale ruter med så få biler som mulig. Optimeringen kjøres daglig avhengig av ordremengden og selskapet oppnår innsparinger på rundt 10%.

– Vi bruker SPIDER på tre forskjellige måter. På det øverste nivå bruker vi det til strategisk planlegging. Vi tar alle kundeordre fra fjoråret og legger dette inn i SPIDER og analyserer kost-nytte. På bakgrunn av dette beregner vi hvor det er mest optimalt å legge depotene, eller kundene ut fra eksisterende depot. Slike strategiske planer deler året i to. Vi omsetter 75 % av den totale omsetning i løpet av sommermånedene. Vi planlegger derfor en sommersesong og en vintersesong, innleder Ove Loktu i Diplom-Is.

– Basert på historiske fakta kjører vi også taktisk planlegging. Vi koder kundene i forhold til hvor mange leveringer de skal ha pr. uke, omsetning, geografisk plassering, og hvor mye kapasitet de har i butikken. I tillegg kommer den daglige optimeringen som handler om å jevne ut dagene og ukene for å få mest mulig kapasitet på minst mulig bilpark, sier Loktu.

Vurderer 400 millioner planforslag på 1 minutt

[img id=”1″]

Vi snakket med Torjus Sandåker i Spider Solutions for å høre mer om de tekniske aspektene ved løsningen.

– Arbeidsgangen er at alle ordrer blir opprettet i ERP systemet M3. Ordrene blir så automatisk overført til SPIDER. Ordrene har informasjon om adresse og størrelse, og åpningstider hos kundene. Alle disponible biler ligger klar i SPIDER, med informasjon om kapasitet og arbeidstid for sjåfør. Tidsbruken ved lossing blir beregnet med formler ut fra størrelse pr. ordre, forklarer Sandåker.

Etter at ordrene er overført til SPIDER kan planleggeren starte optimeringen som kjøres på 1-2 minutter. I et vanlig case vil SPIDER på den tiden test ut 400 millioner planforslag.

Systemet husker den planen som er billigst med så få biler og så få kilometer som mulig. Deretter overføres denne planen automatisk tilbake til ERP- og lagersystemet. Ordrene pakkes til rett tur og sjåføren får sin turliste. Denne rutinen kjøres hver dag på alle de seks Diplom-IS avdelingene rundt i landet, sier Sandåker.

– SPIDER benytter kartdata fra Tomtom for å sikre at kjøretid og tidsbruken ved lossing er mest mulig lik den virkelige verden. I tillegg skal rutene være jevne og gode for sjåførene. En viktig bieffekt av SPIDER er at sjåførene også er fornøyde med at rutene nå er mer like og rettferdige enn før, sier Sandåker.

Utfordringer med grunndata

[factbox id=”1″]

Gode analyser og optimeringer krever korrekte grunndata. “Garbage-in garbage-out” er et velkjent uttrykk innen modellering. Jobben med å sørge for gode grunndata er derfor krevende.

– Hovedutfordringen ved å ta i bruk SPIDER er gode grunndata. Det ble brukt en del tid på å rette opp adressene i kunderegisteret hos Diplom-Is. Det ble også brukt en del tid på å legge inn tidsvinduer på kunder som har spesiell åpningstid, utdyper Sandåker.

– Hovedbruken av SPIDER i Diplom-IS er daglig optimering av distribusjonsbilene, men SPIDER benyttes også til andre simuleringer og analyser. Det kan være analyser av depotstukturer og grenser mellom depoter. Diplom-IS har de siste årene gjort store endringer på sin depotstruktur og har aktivt brukt SPIDER for å lage beslutningsgrunnlag ved denne type viktig strategiske valg, sier han.

– SPIDER benyttes også til å kjøre simuleringer for å jevne ut ordremengden over uken. Systemet brukes til å velge gode leveringsdager og besøksfrekvens som passer for både kunde og samtidig sikrer effektiv distribusjon, avslutter Sandåker.