Meny
Oslo Havn inngår samarbeid med Bellona Samarbeider om utslippsfri havn. Oslo Havn og Bellona skal jobbe sammen for mer bærekraftig sjøtransport og maritim sektor. Roger Schjerva, styreleder i Oslo Havn KF og Frederic Hauge, daglig leder av Bellona ser frem til samarbeidet. Foto: Bellona

Publisert
23.August.2019

Oslo Havn inngår samarbeid med Bellona

Oslo Havn KF har inngått samarbeidsavtale med Miljøstiftelsen Bellona. Bellona vil bidra til å spre lærdom fra Oslo internasjonalt, og som sparringspartner i arbeidet med å gjøre Oslo havn utslippsfri.

Oslo by og havna har en ambisiøs plan om å bli verdens første utslippsfrie havn. I Oslo havn skal 85 % av utslippene reduseres innen 2030, og på sikt bli utslippsfri.

– Oslo Havn er i full gang med den grønne omstillingen, og fase inn nullutslippsløsninger. Vi ser fram til å få Bellona som sparringspartner for bærekraftige løsninger, i dialog med deres miljøeksperter og nettverk. Sjøtransport og bynære havner er viktige for å redusere verdens klimagassutslipp fra transportsektoren, sier styreleder Roger Schjerva.

–  Havnene er sentrale i tilretteleggingen for grønn skipsfart og i arbeidet med mer effektive transportsystem. Et samarbeid med Oslo Havn åpner for å se nærmere på hvordan man kan øke elektrifiseringen av maritim sektor og godsoverføringen fra vei til sjø. Løsningene som vi tar i bruk i Oslo Havn må vi spre kunnskap om, nasjonalt og internasjonalt, slik at de skaleres opp raskt, sier Frederic Hauge, daglig leder i Bellona.

Miljøkonferanser

Bellona skal bidra på den internasjonale cruise- og havnekonferansen, Green Port Cruise & Congress 15-18. oktober. Hundrevis av miljøinteresserte havne- og fagfolk fra hele verden samles i miljøhovedstaden Oslo for å diskutere bærekraftige og energieffektive logistikkløsninger. Konferansen er en arena for å skape entusiasme for økt miljøsatsning, grønnere havner og påvirke beslutningstakere i riktig retning.

Det planlegges også et Bellona- forum med temaet overføring av gods fra vei til sjø.