Meny
Oslo kan få hundre nye elektriske busser Foto: Enova

Publisert
03.March.2020

Oslo kan få hundre nye elektriske busser

74 millioner kroner fra Enova bidrar til at Ruters bybusser i Oslo Sør kan bli elektriske.

– Til sammen vil disse utslippsfrie bussene hvert år kjøre nesten sju millioner kilometer og spare trafikken i hovedstaden for over 10 000 tonn CO2. I norsk målestokk er dette en betydelig satsing, men like viktig som utslippskuttene i Oslo er betydningen prosjektet har for å utvikle verdikjeden for elbusser i hele Norge, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova støtter ladeinfrastrukturen i prosjektet «Anbudet for busstjenester i Oslo-Sør» med 74 millioner kroner. Dette inkluderer både saktelading og hurtiglading på Rosenholm bussdepot og hurtiglading på endestasjoner. I alt er det planlagt 107 ladepunkter.

Et viktig signal til tilbyderne

Foto: Ruter / Redink

– Så langt er ti prosent av de 1 200 bussene som kjører for Ruter elektriske, og i løpet av 2028 skal alle bussene være utslippsfrie. Tildelingen fra Enova øker muligheten for at vi kan utløse miljøopsjonen i Oslo Sør-anbudet, da støtten sender et viktig signal til tilbyderne. I så fall vil det bli faset inn et stort antall nullutslippsbusser allerede fra oppstart i 2021. Det kan bidra til økt fart og en positiv spiral for elbussmarkedet, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Ruter går foran

Totalt har Enova nå bidratt til innfasingen av ca. 470 elektriske busser for perioden 2019–2023. Ruters kontrakt i Oslo Sør har oppstart oktober 2021, med totalt om lag 100 busser.

– Det er ikke lenge siden elektriske busser gikk fra å være nesten utenkelig til å bli et normalt innslag i trafikken. Men fremdeles er nullutslippsløsninger dyrere, derfor er det viktig at vi gjør slike investeringer rimeligere gjennom Enova og at vi har aktører som Ruter som går foran, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Det finnes totalt rundt 16 000 busser i Norge i dag, og fortsatt er en svært liten andel av disse er elektriske. Med økt etterspørsel gjennom tidlige initiativer som Ruters følger økt produksjonsvolum, som over tid vil presse prisene ned. Fremover vil merkostnaden med å investere i elbusser kontra dieselbusser i stadig flere tilfeller bli såpass liten at de lavere driftskostnadene gjør det lønnsomt å gå over til elbusser også uten støtte.