Meny
Oslo lufthavn blir skandinavisk knutepunkt for flyfrakt

Publisert
14.November.2016

Oslo lufthavn blir skandinavisk knutepunkt for flyfrakt

Avinor Oslo lufthavn befester sin posisjon som det største fraktmarkedet i Norden når AirBridge Cargo fra den 15.november åpner fraktrute mellom Oslo Lufthavn og Moskva. Med ruten forbinder AirBridge Cargo Oslo Lufthavn med Asia.

Selskapet vil benytte sin Boeing 747-8F på ruten med en kapasitet på ca 130 tonn cargo.

– Det norske markedet for flyfrakt er et av få markeder globalt som fortsatt vokser. Med en årlig vekst på over 10 prosent er det viktig for Avinor å kunne tilrettelegge for vekstmålene i havbruksnæringen. Vi opplever en sterk interesse globalt for de volumene norsk sjømat representerer som flyfrakt. At Airbridge Cargo nå knytter Oslo Lufthavn til Asia via Moskva, bidrar til å øke konkurranseevnen til norsk sjømatindustri og legger til rette for økt eksport til de viktigste vekstmarkedene for norsk sjømat i Asia, sier fagsjef Cargo i Avinor, Martin Langaas.

Viktig med nærhet til markedet

Airbridge Cargo legger vekt på at de med sine effektive forbindelser kan tilby norske eksportører en attraktiv leveringskjede frem til de asiatiske markedene. Med kravet norske eksportører har til kvalitet og ledetid ser selskapet Oslo Lufthavn som en optimal samarbeidspartner.

– Vår strategi er å være så nærme kundene som mulig. Norsk laks er høyt etterspurt i hele verden og eksportører er avhengig av at laksen kommer på markedene uten at fremføringen forringer kvaliteten på produktene. Med forbindelsen vi kan tilby til verden via knutepunktet i Moskva, i kombinasjon med kjølesystemer i toppklasse om bord i flyene våre, kan vi hjelpe eksportører til å selge produktene deres til verdensmarkedene på en best mulig måte, sier Georges Biwer, Vice President EMEA, i AirBridge Cargo.

AirBridge Cargo vil betjene Oslo lufthavn på tirsdager og fredager med Boeing 747-8F. Første flight var tirsdag 15. november.