Meny
Oslo Lufthavn får hydrogenstasjon

Publisert
24.June.2015

Oslo Lufthavn får hydrogenstasjon

Snart kan du fylle din hydrogendrevne bil ved Norges hovedflyplass.

I samarbeid med Akershus fylkeskommune, HYOP og Kunnskapsbyen Lillestrøm åpnes det en hydrogenstasjon ved Oslo Lufthavn. Hydrogenbiler er såkalte nullutslippskjøretøy, da de kun slipper ut vann lokalt. Oslo Lufthavn kjøpte sin første hydrogenbil i 2014, og den brukes daglig av Airport Patrol.

– Det er spennende å kunne tilby hydrogen ved flyplassen vår. Vi ønsker å legge til rette for nullutslippskjøretøy både lokalt, i tilbringertjenesten og for eksterne brukere, sier Tom Erling Moen, miljøsjef ved Oslo Lufthavn.

– Vi skal fase ut bruken av fossilt drivstoff på egne kjøretøy, og det betyr at vi må teste ulike teknologiske løsninger som biodrivstoff, elektrisitet og hydrogen.

Fylkeskommunen støtter prosjektet økonomisk

Hydrogenstasjonen som nå åpner på Oslo Lufthavn er flyttet fra Kjellstad utenfor Drammen. Akershus fylkeskommune har gitt økonomisk støtte til prosjektet.

– I Akershus fylkeskommune jobber vi kontinuerlig og langsiktig for nullutslipp. Norge er i verdenstoppen når det gjelder elbiler med blant annet insentiver som gratis parkering i sentrumsområder, ingen avgift og at de kan kjøre i kollektivfeltet de fleste steder og det samme gjelder for hydrogenbiler, sier Solveig Schytz, leder i hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

– Som regional myndighet ser vi at vi har suksess med elbiler, og men vi skal også bidra til å legge til rette for at andre nullutslippsteknologier kan brukes.

Schytz mener at Norge må gå foran som et godt eksempel for resten av verden.

– Målsetningen vår er at vi skal ha like stor suksess med hydrogenkjøretøyer som med elbiler. Norge er kanskje et lite marked, men vi kan gå foran og vise resten av verden at det er mulig, sier hun. Bilindustrien forbereder å lansere mange nye hydrogenbilmodeller de kommende årene, men trenger forutsigbare planer for infrastrukturutbygging for å kunne planlegge lansering i respektive land.

– Derfor har vi lagt et løp for hvordan vi skal få til dette innen ti år. Når vi når 10 000 hydrogenkjøretøy kommer vi til et punkt hvor markedet er selvgående fordi da kan man produsere hydrogen og tjene penger på salg av det også på vanlige bensinstasjoner.

Schytz mener Oslo Lufthavn er en perfekt lokasjon for hydrogenstasjon.

– Som offentlig aktør skal vi være med i startfasen. Kostnaden med å sette opp en hydrogenstasjon er mye større enn å sette opp et ladepunkt for elbiler.

– Vi er kjempeglade for at Oslo Lufthavn er med på laget, og synes det er opplagt at det skal ligge en hydrogenstasjon her. Stasjonen kan brukes både av Oslo Lufthavn og de andre flyplassaktørenes egne kjøretøy, samt at besøkende får muligheten til å fylle hydrogen, avslutter Schytz.

– En spennende lokalisering

HYOP eier og drifter hydrogenstasjoner i Norge, også den som nå settes opp på Oslo Lufthavn.

– Det har vært kjempespennende å jobbe sammen med Oslo Lufthavn hvor vi ser på muligheten til bruk av hydrogen både for Oslo Lufthavn, men også alle de som bruker flyplassen, sier Ulf Hafseld, daglig leder i HYOP.

– Stasjonen har en veldig spennende lokalisering, samtidig får vi også en mer nordlig stasjon til Oslo, som gjør at folk kan kjøre lengre nordover enn tidligere på hydrogen.

Selv før stasjonen er i drift, vurderes muligheter for å gjøre den enda mer nyttig. Arbeidet er gjennomført i et konsortium ledet av Kunnskapsbyen Lillestrøm, hvor en prosjektrapport som ferdigstilles i disse dager skal skissere eventuelt videre utbyggingstrinn og kjøretøyflåter, blant annet taxisegmentet, tyngre kjøretøyer, og busser på og utenfor flyplassen.

– Jeg er spent på hva vi kan få til sammen i tiden som kommer, og vi ser allerede på muligheten for å legge en dispenser for fylling på innsiden av flyplassgjerdet for å betjene trafikk på innsiden, avslutter Hafseld.