Meny
Oslo – Norges største veikryss?

Publisert
05.January.2018

Oslo – Norges største veikryss?

Kø og fremkommelighet er hovedutfordringer for matvaretransporten. Dårlige veier og rasutsatte områder skaper sårbarhet i distriktene og i byene er det mange utfordringer med tilkjøring.

Det meste av varer som kommer inn i landet passerer Oslo. Her går mye penger til spille med køsitting i rushtiden pluss at det brukes mer drivstoff og slippes ut mer CO2.

– Oslo er Norges største veikryss, hevder direktør for ASKO Transport AS, Kjell Kirkeby.

Han har ikke turt å regne på hva det koster å sitte i kø. Hans hjertesukk er bomringer med straff på de tyngste kjøretøyene som har diesel som drivstoff. For de tyngste kjøretøyene finnes det ennå ikke andre drivstoffløsninger enn diesel. En avgiftsøkning har ingen annen virkning enn kostnadsøkning.

Helst burde transport foregå om kvelden og natten når det er mindre trafikk på veiene. Men vareutleveringsstedene og også ofte varemottakene er stengt på denne tiden av døgnet.

På ferskvarer er det forholdsvis kort tid mellom produksjon og levering. Her bestemmes når på døgnet transportene skal skje i forhold til når varene skal være i butikk. Selv om de lengste strekningene kjøres på natt, blir det ofte kø i den ene enden.

Vær og føreforhold skaper også problemer. Når det gjelder veistrekninger er den største utfordringen mot Bergen og Sørlandet når det er mye nedbør.

– Men været får du ikke gjort noe med. Når det er dårlig vær, vet vi at det tar mer tid.

– Sjåførene som er på veien hver dag er fantastiske. De gjør en glimrende jobb og fortjener ros, understreker Kirkeby.

Utbedring kommer for sent

– Vi er sårbare for vær og vind. Fjellovergangene gir oss utfordringer. Det er noe vi må leve med så lenge vi har det veinettet vi har, sier distribusjonssjef for ASKO Vest i Bergen, Roy Inge Johnsen.

Forsinkelser på varer østfra går naturligvis ut over kundene.

Spesielt kritisk er strekningen Bergen – Voss på E16, hvor selskapet har opplevd ulykker de siste par årene. Ekstra uforutsigbart blir det når rasfaren ikke alltid avhenger av været

Oppstart kommer for sent. Det er kritisk viktig at det gjøres noe med så raskt som mulig.

– Roy Inge Johnsen

– Vi hadde et vogntog som ble tatt av ras i nærheten av Voss i en periode hvor det var relativt OK vær, forteller han.

Utbedring av strekningen ligger noen år frem i tid.

– Oppstart kommer for sent. Det er kritisk viktig at det gjøres noe med så raskt som mulig. Det vil komme flere ras og ulykker, understreker Johnsen.

– Kø er noe vi opplever daglig, i stor grad knyttet til rushet. Veinettet i Bergensområdet er veldig sårbart. Ved havari eller ulykke mellom Bergen og Sotra forplanter de trafikale problemene seg fort over et stort område, og omkjøringsmulighetene er ofte ikke til stede. Det får konsekvenser for kundene.

– Infrastrukturen i Bergen er ikke optimal. Levering i sentrumsområdene er en utfordring som sjåførene møter i hverdagen. Vi må bare takle det på best mulig vis.

Selskapet bruker fornybart drivstoff og har planer om å teste ut elektrisk lastebil i 2018.

– Vi hadde svært gjerne sett at det var en gulrot for de aktørene som satser på miljøet, avslutter han.