Meny
Oslo Taxi tror på hydrogen

Publisert
28.June.2017

Oslo Taxi tror på hydrogen

Siden januar har to drosjer i Oslo Taxi i det stille kjørt på utslippsfri hydrogen, og erfaringene er gode. Økonomien vil være bedre enn for elektriske drosjer de nærmeste årene, mener direktør Bjørn Rebne.

Bent Fladby (A 879) og Dag Herman Pedersen (A 489) kjøpte hver sin Huyndai IX 35 Fuel Cell.Siden begge bor i Akershus, fikk de støtte på 100.000 kroner til kjøpet. Nå vil Oslo lansere en tilsvarende støtteordning.Fem millioner kroner er satt av til formålet.

I tillegg til de to, har Abdulwahab Hassan i Asker og Bærum Taxi fått støtte til å kjøpe en Toyota Mirai, som han tok i bruk den 2. juni. Den har bare plass til tre passasjerer, men erfaringene er gode etter de første dagene, sier han til TAXI.

Flere har ikke søkt støtte hittil, men Akershus vil gå mer aktivt ut mot drosjeereine nå, sier prosjektleder Øystein Lunde i fylkeskommunen. Oslo kommune har varslet en tilsvarende støtteordning.

Infrastruktur avgjør

Direktør Bjørn Rebne er aktivt med i flere kommunale fora i Oslo, og er opptatt av at kommunen har dialog med bilprodusentene og sørger for fyllestasjoner. Kommunen skal nå kartlegge importørenes tilbud for mulige utslippsfrie drosjer.

Rebne vil ha minst tre fullskala fyllestasjoner i Oslo. I dag er det en på Ryen og en midlertidig i Forskningsparken på Gaustad. I Akershus er det flere: En fullskala stasjon er på plass i Sandvika. En ny kommer på Høvik 23. juni.

Bent Fladby bor på Strømmen og kan benytte stasjon i Lillestrøm. Den skal etter hvert flyttes og oppskaleres på Olavsgård ved E 6. Det er også en stasjon for hydrogen på Gardermoen, ved P5.

Det tar tid å etablere slike stasjoner, med planprosesser i kommunene, og med en finansiering som i dag krever offentlige tilskudd. Det er derfor avgjørende at myndighetene er offensive for å få infrastrukturen på plass, sier Bjørn Rebne.

Lønnsomt

For drosjeeierne mener han hydrogen er en god løsning på nullutslippsutfordringen. Alt nå begynner Oslo å gjeninnføre bompenger på elbiler, mens hydrogenbiler gis et tilsvarende insitament som elbilene hadde i starten – fem års fritak fra nå.

Bent Fladby er godt fornøyd med sin Hyundai-drosje. I utseende og innhold er den som en vanlig SUV, bortsett fra et litt opphøyd gulv i bagasjerommet. Kostnaden tilsvarer dieselpriser i forbruk, med ca 9 kroner pr mil.

Fyllingstiden er fem minutter og rekkevidden 50 reelle mil. Dermed er det gode fortrinn framfor elbil. Særlig når innkjøpsprisen blir redusert gjennom et tilskudd på 100.000 kroner.

Rebne mener hydrogen vil være mer lønnsomt enn el de nærmeste to-tre årene. I forhold til en Tesla kan Fladbys bil kjøre 1.800 turer ”gratis”, har han regnet ut. Listeprisen på Huyndaien er i dag 530.000 kroner. 100.000 i offentlig støtte hjelper på regnestykket for dem som vil gå foran.

Oslo Taxi vil presentere hydrogen-drosjenes drift som en case for andre, og håper det kan bidra til at flere ser at dette er en god løsning. – Forretning og miljø må gå sammen, sier Bjørn Rebne.

Ballen ligger nå hos bilprodusentene og myndighetene, som må legge til rette for de gode miljøvalgene. Antall tankestasjoner, og på sikt kiloprisen på hydrogen, er vår utfordring, sier Bent Fladby.

Miljø er ett av tre satsingsområder for Oslo Taxi, de andre handler om forretningsutvikling og teknologi. Miljøbil er ett av valgene i appen Taxifix, foreløpig inkludert hybrider.

Nye miljøbusser

Oslo Taxibuss AS, et datterselskap i Oslo Taxi, setter nå seks elektriske minibusser og 57 drevet med biogass i drift.

Selskapet har vunnet anbudet for all spesialtransport i Oslo, og miljø var en viktig faktor. Selskapet kjøper alle bussene av merket Iveco, mens løyvehaverne går inn i avtalen og vil stå for driften