Meny
Oslobyrådet dynger på med tiltak mot bilene

Publisert
26.January.2018

Oslobyrådet dynger på med tiltak mot bilene

Oslo skal utrede et mulig forbud mot diesel- og bensinbiler innenfor Ring 3. Dette kan bli innført allerede i 2024. – Forbud er et drastisk tiltak som vi vil advare mot å bruke. I stedet for å dynge på med tiltak mot bilen, burde de konsentrere seg om å gjøre hverdagsreisene lettere for folk, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Et forbud mot fossilbiler innenfor Ring 3 allerede fra 2024 vil være å gå for raskt frem.

Pust med magen, byråd!

– Det er stressende for folk å høre om stadig nye tiltak som kan komme. Nå skal jo dette utredes først, og vi håper de som gjør utredningen husker på at Oslos over 670 000 innbyggere har behov for å komme seg rundt i hverdagen. Det er vårt budskap til byråden: Pust med magen, og ikke gjør det vanskelig for folk! sier Sagedal.

For mye og for tidlig

Bedre luftkvalitet i hovedstaden er selvsagt viktig for folks livskvalitet. Allerede er en rekke tiltak innført eller på trappene: flere bomringer, færre parkeringsplasser, lavutslippssone for tunge biler i sentrum, og det er varslet at dette også kan utvides til lette kjøretøy.

– Folk er jo ikke motstandere av god luft. Allerede er 40 prosent av nybilsalget i Oslo elektrisk, så folk tar signalene om at diesel- og bensinbiler i byen ikke er så lurt. Men de må huske at det er mange som ikke kan bytte bil i en fei eller få hverdagen til å gå rundt uten bil, sier Sagedal.

Må spille på lag med folk flest

Byrådet skal evaluere tiltakene de allerede har innført i 2019. Denne evalueringen må ta hensyn til at det allerede er en utvikling i Oslo mot mindre bilbruk og mer bruk av kollektivtransport.

– Ved å varsle om et mulig forbud mot de mest vanlige bilene allerede om seks år, sender byrådet et signal til folk om at de ikke spiller på lag med befolkningen. Det er allerede innført mange tiltak for å få ned bilbruk. La nå folk få tid til å omstille seg og gi dem gode tilbud, så skal vi nok se at luften i Oslo blir bedre og utslippene går ned, uten at folks hverdagsreiser blir rammet, sier Sagedal.