Meny
Over 250 000 tunge kjøretøy har vært innom en kontrollplass i 2022 Så langt i 2022 har over en kvart million tunge kjøretøy vært innom en av Vegvesenets kontrollplasser. Foto: Statens vegvesen

Publisert
15.July.2022

Over 250 000 tunge kjøretøy har vært innom en kontrollplass i 2022

– Kontrollørene våre bidrar til alles trafikksikkerhet hver eneste dag, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Marianne Moe.

256 553 tunge kjøretøy har vært innom en av landets kontrollstasjoner eller kontrollplasser så langt i år. Av disse har 25 022 fått skriftlig mangel, 12 287 har fått bruksforbud, 5 611 har fått gebyr og 1 003 førere har blitt anmeldt.

– De fleste tunge kjøretøyene som ruller på norske veger er i god stand. Og de aller fleste førerne gjør hva de kan for å ivareta sikkerheten. Vår oppgave er å stoppe de som, bevisst eller ubevisst, går på akkord med både sikkerhet og regelverk. Vi jobber for bedre trafikksikkerhet, likere konkurransevilkår i transportbransjen og gode arbeidsforhold for sjåførene, sier Moe.

Får ikke fortsette før feil er utbedret

Bruksforbud betyr at kjøretøyet ikke får fortsette før feil eller mangler er utbedret. Det kan for eksempel dreie seg om å fjerne flagg, juggel og utstyr som hindrer sikten eller å sikre lasten bedre. Slike feil er ofte relativt raskt utbedret. Tekniske feil på for eksempel bremser kan ta lengre tid å reparere. Da kan kjøretøyet ende opp med å bli berget til et verksted.

Skal luke ut de med feil og mangler

Statens vegvesen jobber hele tiden for å bli bedre til å plukke ut de riktige kjøretøyene til kontroll.

– Vi ønsker å bruke det meste av tiden vår på de som faktisk har feil og mangler. De finner vi blant annet ved å bruke teknologiske hjelpemidler og registre. Vi er også avhengige av kontrollører som bruker sansene og erfaringen sin til å plukke ut de kjøretøyene vi bør se nærmere på, sier Moe.

Fra statistikken:

  • Overlast har så langt i år resultert i 3 227 bruksforbud og 1 966 gebyr.
  • Mangelfull lastsikring har ført til 3 385 bruksforbud og 44 anmeldelser.
  • Dårlige dekk eller manglende kjettinger på vinterføre har ført til 152 bruksforbud, 1 642 gebyr og 4 anmeldelser.
  • 626 førere har fått gebyr for brudd på kjøre- og hviletidsreglene, mens 591 har blitt anmeldt for brudd på disse reglene.