Meny
Over 50 nye millioner til landstrøm

Publisert
29.June.2018

Over 50 nye millioner til landstrøm

Stadig flere steder langs kysten kan skip ved kai motta strøm fra land. Nå gir Enova støtte til 11 nye landstrømprosjekter i havner fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Selskapet utlyser samtidig en ny runde med støtte, men varsler også at dagens støtteordning nå skal evalueres.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for skipsfarten er landstrøm en viktig del av denne omstillingen, sier Enovas markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad.

51 millioner til 11 landstrømprosjekter

Enova offentliggjør resultatene av deres femte konkurranse om støtte til utbygging av landstrøm. I denne runden innvilger Enova i overkant av 51 millioner kroner til følgende 11 offentlige og privat eide havner:

Støttemottaker Sted Støttebeløp

Trondheim Havn IKS Orkanger 16 335 409 kr
Drammensregionens interkommunale
Havnevesen Holmen, Drammen 8 912 512 kr
Trondheim Havn IKS Hurtigrutekai, Trondheim 6 015 438 kr
Skipavika Næringspark AS Skipavika havneterminal, Gulen 4 900 947 kr
Moss Havn KF Moss havneterminal 4 500 000 kr
Stord Hamn Nattrutekaien, Stord 3 040 000 kr
Tromsø Havn KF Breivika, Tromsø 2 270 000 kr
Trondheim Havn IKS Pir II, Trondheim 1 505 147 kr
BioMar AS Myre, Øksnes i Vesterålen 1 450 000 kr
Arendal Havnevesen KF Arendal 1 445 000 kr
Buksér og Berging AS Kalhammeren, Stavanger 1 292 250 kr
Sum 51 666 703 k

Ny konkurranse er i gang

Enova åpner samtidig den sjette landstrømkonkurransen på tre år. Søknadsfristen er 21. september 2018, og kriteriene er uendret fra forrige runde.

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Enova kan støtte inntil 75 prosent av investeringskostnaden.