Meny
Overleverer rapporter om ny lufthavn i Bodø

Publisert
24.January.2017

Overleverer rapporter om ny lufthavn i Bodø

Avinor, Forsvarsbygg og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029 inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø.

Avinor har nå, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet lufthavnkonseptet nærmere, med særlig vekt på investeringskostnader, gjennomføringsplan og hva som vil være Avinors egenandel i finansieringen.Samtidig har Forsvarsdepartementet gitt Forsvarsbygg i oppdrag å gjennomføre en utredning av en statlig eiendomsstrategi for Bodø Flystasjon. Under dette oppdraget har Forsvarsbygg også utredet kontantstrømmer som grunnlag for en finansieringsplan.

Overlevering av rapportene

Rapportene fra de to utredningene blir overlevert til henholdsvis Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet på Luftfartsmuseet i Bodø torsdag 26. januar kl. 11:00.

Arrangementet er åpent for pressen.

Statssekretær Tom Cato Karlsen fra Samferdselsdepartementet og statssekretær Øystein Bø fra Forsvarsdepartementet vil være til stede og ta imot rapportene.

Avinor vil være representert med lufthavnsjef Inger-Hilde W. Tobiassen og seniorrådgiver strategi og utvikling Øyvind Hallquist. Forsvarsbygg Skifte eiendom er representert ved Marit Leganger, direktør for virksomhetsstyring og økonomi og Trond Eliassen, fungerende direktør.