Meny
Overtredelsesgebyr i transportnæringen

Publisert
06.November.2018

Overtredelsesgebyr i transportnæringen

Arbeidstilsynet vil fremover reagere strengere overfor transportnæringen – spesielt ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene, bestillers påseplikt og lønn under allmenngjort sats.

Deler av transportnæringen preges av til dels uforsvarlige arbeidstidsordninger med høy risiko for ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer, skriver Arbeidstilsynet.

Mange HMS-avvik

Arbeidstilsynet avdekker ofte avvik på forskjellige arbeidstidsbestemmelser.

Andre trafikanters sikkerhet påvirkes også dersom sjåførene jobber mer enn det som er lovlig og forsvarlig. Derfor er det viktig at arbeidsgiverne tar tak i dette, og at myndighetene kontrollerer arbeidstiden. Strengere reaksjoner er et virkemiddel Arbeidstilsynet nå tar i bruk for å bedre tilstanden i bransjen.

Disse bruddene skal nå føre til overtredelsesgebyr:

Alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene etter arbeidsmiljøloven
Virksomheten har ikke registrert arbeidstid eller registreringen er så mangelfull at det ikke kan forstås hva som er arbeidstid, pauser eller overtid
Utenlandske sjåfører mangler dokumentasjon i bilen
Arbeidstaker får ikke lønn etter allmenngjort sats

Bestiller kan straffes

I tillegg skal overtredelsesgebyr vurderes i tilsyn med bestiller av gods- eller turbiloppdrag når bestiller ikke overholder forskrift om informasjons- og påseplikt, for eksempel ved at bestiller ikke har rutiner for utøvelse av påseplikten eller utøver noen kontroll, advarer Arbeidstilsynet