Meny
People Business, moderne teknologi og en solid plattform er stadig nøkkelord for ambisiøse FREJA Foto: FREJA

Publisert
26.May.2020

People Business, moderne teknologi og en solid plattform er stadig nøkkelord for ambisiøse FREJA

Transport- og logistikkvirksomheten FREJA Transport & Logistics Holding A/S løfter resultatet for 2019. Igjen er det datterselskapene i Norge og Finland, som leverer resultater over markedsnivå. I 2019 skuffer det svenske selskapet, til tross for at trenden i 2. halvår var oppadgående. 2019 var andre året etter overtagelsen av Transcargo, og den danske delen av Transcargo er nå 100% implementert og fusjonert med det danske FREJA og resultatet i datterselskapet i Danmark lever opp til årets forventninger. I 2020 er fokuset fortsatt rettet mot integrasjon og oppbygning av det polske selskapet. Biltransportdelen er separert i eget selskap og det investeres i utvidelse og modernisering av flåten til nye miljøvennlige enheter. Det nye topp moderne logistikksenteret på en 75.000 m2 stor tomt i Szczecin er ferdig primo juni 2020 og implementeringen av FREJAs IT-plattform forløper i henhold til planen, så det er god grund til fortsatt vekst og optimisme.

FREJA Transport & Logistics Holding A/S rapporterer om en vekst i omsetningen fra 2018 til 2019 på 7,1 %. Den samlede omsetning i 2019 landet på i alt DKK 3,34 mill.

EBIT utgjør DKK 73,1 mill. i 2019 mot DKK 51,4 mill. i 2018. Årets resultat før skatt utgjør DKK 53,7 mill. i 2019 mot DKK 38,1 mill. i 2018. Resultatet for 2018 var påvirket negativt av integrasjonen av Transcargo, og 2019 er påvirket negativt av omkostninger i forbindelse med restruktureringer i det svenske selskapet.

Konsernets egenkapital har vokst fra DKK 285,5 mill. i 2018 til DKK 294,2 mill. i 2019. Som en konsekvens av overgangen til IFRS 16, faller soliditetsgraden fra 29,6 % til 18,4 % ultimo 2019.

– Det har vært en stabil og god utvikling i Danmark, Kina, Norge og Finland.

– Sverige har ikke levert som forventet i 2019, og i samarbeid med konsernledelsen har vår engasjerte svenske organisasjon iverksatt en rekke tiltak, spesielt i andre halvår. Disse tiltakene har resultert i betydelige forbedringer. Q1 2020 har vist en positiv trend hvor budsjettene følges, likevel budsjetterer det svenske selskapet fortsatt med et lite underskudd i 2020, og det er tilført nødvendig kapital fra moderselskapet.

– Det nyervervede selskapet i Polen har vist en flott utvikling. Primo 2020 er Tomasz Cegielski tiltrådt som ny landsjef, og potensialet for fortsatt vekst er enormt.

 Tross massive investeringer i ny teknologi er transport & logistikk fortsatt ”People Business”

– Gjennom mer enn 10 år har FREJA investert massivt i utviklingen av IT-plattformen, og 2019 er ingen unntak. Vi investerer dels for å optimalisere og effektivisere vår egen forretning og dels for å gjøre oss konkurransedyktige, men også for å sikre fordeler for våre kunder i deres verdikjede. Lanseringen av MyFREJA, og ikke minst våre tilknyttede ekstratjenester, som f.eks. konsulentvirksomhet, har vært en suksess, og vi fortsetter stadig med å utvikle IT-plattformen til glede for våre kunder. Vår ambisjon er at produktet skal gi betydelige økonomiske fordeler for alle parter og dermed være med på å løfte FREJAs posisjon i den europeiske transportbransjen.

– Vårt fokus er fortsatt å utvikle de langsiktige relasjonene med såvel kunder som leverandører. Tross vårt store fokus på effektiviseringer, så er vi også bevisste på at mennesket fortsatt er vår viktigste ressurs – transport & logistikk er ”People Business”. Nøkkelordene for oss er åpenhet, tillit og troverdighet. Vi har alltid drevet vår virksomhet ut fra sterke verdier. Vi arbeider daglig for å gjøre en forskjell for våre kunder og sikre at vi sammen blir litt bedre dag for dag, sier Jørgen Hansen, stifter og styreformann i FREJA konsernet.

Beredskap, ydmykhet og ambisjoner preger dagsordenen i den alltid sultne jyske virksomheten

– Et fornuftig årsresultat for 2019, men vi er parate og har ambisjoner til å vise at vi kan gjøre det enda bedre i fremtiden. I 2019 har mye av vårt fokus vært konsolidering samt fortsatt integrasjon av Transcargo. I 2020 er det spesielt vår nye posisjonering på det polske markedet og gjenopprettingen av det svenske selskapet, som vil få størst fokus – uten at det går ut over våre utvikling i Kina, Norge, Finland og Danmark, uttaler Group CEO Ulrik Rasmussen.

COVID-19

– COVID-19 påvirker naturligvis vår hverdag i øyeblikket, og på enkelte markeder har vi sett en relativt stor nedgang i aktivitetene. Disse blir delvis kompensert gjennom andre markeder og segmenter, hvor vi har sett en øket aktivitet.

– Vi er overbeviste om at vår forretningsmodell og kompetente organisasjon er parat til å fortsette utviklingen av FREJA i positiv retning, også i denne ekstraordinære situasjonen, så FREJA skal stå sterkere når vi er igjennom krisen.

– Utviklingen i Q1 2020 viser at vi er på rett vei. Vi har en solid plattform og er klar til å høste fruktene av de senere års massive investeringer. Og skulle det være ytterligere konsolideringsmuligheter er vi også klare til å ”kikke” på det, avslutter Jørgen Hansen.