Meny
Pilotfish Networks AS er nå etablert i Norge

Publisert
24.February.2017

Pilotfish Networks AS er nå etablert i Norge

Pilotfish ser en økende etterspørsel etter moderne flåtestyringssystemer for kollektivtrafikk i Norge. Konkurransen innenfor kollektivtrafikken preges av deregulering og nye deltakere i «sunn» konkurranse med elektriske kjøretøyer og bildeling.

Samtidig ønsker trafikantene høyere kvalitet og mer informasjon om sine reisemuligheter. Dette fører til en utvikling hvor operatørene blir tvunget til å fornye seg for å være konkurransedyktige.

Det norske markedet er modent i forståelse av standardisering

Pilotfish ser at det norske markedet er et av de første med denne utviklingen. Markedet er modent i forståelse av standardisering og hvilke implikasjoner det har på kvaliteten på flåtestyringssystemene i kollektivtrafikken. Innenfor dette området har Pilotfish en nisje. Pilotfish «Bus Fleet Management Platform» tilbyr operatører (PTO) og administrasjonsselskaper (PTA) åpne og konkurransenøytrale løsninger. Dette betyr at kundene fritt kan velge den leverandøren som best vil oppfylle deres krav.

[img id=”1″]

Mindre utstyr i bussen, enklere drift, vedlikehold og lavere kostnader

Pilotfish tilbyr en åpen IT- og flåtestyringsplattform hvor alle leverandører av IT-utstyr i buss kan koble til sitt utstyr og kommunisere mot kundens, sine egne eller tredjeparts systemer i eller utenfor bussen. Dette gir mindre utstyr i bussen, enklere drift og vedlikehold og lavere kostnader for alle.

Tidligere har kundene i stor grad vært låst i valg av leverandører og løsninger og systemene har blitt tilsvarende statiske og rigide. Moderne kommunikasjonsteknologi er nå tilgjengelig over hele Norge og kundene etterspør flåtestyrings- og informasjonssystemer for å forbedre kundeopplevelsen i en kollektivtrafikk som vokser kraftig.

Sluttkunden forventer at kollektivtrafikken er i rute, at sjåføren kjører effektivt og trygt, at trafikkinformasjon er korrekt og lett tilgjengelig og at prisen er fornuftig sammenliknet med biltransport. Pilotfish tilbyr en plattform med tilhørende tjenester som hjelper operatører og myndigheter til kontinuerlig å forbedre sine prosesser, og heve servicegraden ovenfor sluttkunde.

Vil snart ha tilstedeværelse i Tyskland og Frankrike

Tomas Gabinus uttaler at Pilotfish ønsker å hjelpe kunder innenfor kollektivtrafikken til å bli bedre, steg for steg gjennom en kontinuerlig utvikling.

Gjennom 2016 har Pilotfish forberedt sin organisasjon og sine aktiviteter til å møte etterspørsel etter internasjonale servicetjenester. Første steg er å betjene det norske markedet ved etableringen av Pilotfish Networks Norway AS. Snart vil Pilotfish også ha tilstedeværelse i Tyskland og Frankrike uttaler Tomas Gabinus, CEO Pilotfish Networks AB.