Meny
Planlegger utslippsfritt og autonomt feeder-fartøy til containerfrakt Fra venstre: Knut Eriksmoen, administrerende direktør i Schenker AS, og Roger Lunde, konsernsjef i Ekornes AS. Foto: Schenker AS

Publisert
06.May.2022

Planlegger utslippsfritt og autonomt feeder-fartøy til containerfrakt

DB Schenker planlegger utslippsfritt, autonomt feeder-fartøy til containerfrakt for Ekornes AS.

DB Schenker offentliggjør nå planen om å drive et nyskapende, nullutslipps kystfartøy til containerfrakt mellom Ikornnes kai i Sykkylven og Ålesund havn på Sunnmøre. Det helelektriske fartøyet har et unikt design, noe som gjør fartøyet til det første i sitt slag i verden.

DB Schenker og samarbeidspartnerne – møbelgiganten Ekornes og skipsdesigner Naval Dynamics, i tillegg til KONGSBERG og Massterly – har nettopp signert en avtale om forstudier og har dermed tatt de første stegene mot et ambisiøst, felles mål om å erstatte de tradisjonelle feeder-fartøyene som benyttes langs denne strekningen av den norske kystlinjen.

Det nye autonome, elektriske, containerskipet er ment for kortere strekninger, og utvikles etter Naval Dynamics’ NDS AutoBarge 250-konsept utviklet i samarbeid med KONGSBERG og Massterly.

Fartøyet vil gå mellom Ekornes sin egen havn, på Ikornnes, til havnen i Ålesund som igjen betjener de viktigste havnene i Europa. Fraktruten på 43 km (23 nautiske mil) blir unnagjort på tre timer, med en hastighet på 7,7 knop. Fartøyet er 50 meter langt, kan frakte en last på 300 dødvekttonn og er designet fra kjøl og opp for å egne seg best mulig til formålet om autonom drift og nullutslipp. Målet er at fartøyet skal seile uten mannskap, men være overvåket av Massterlys Remote Operation Center (ROC) som er bemannet av sertifiserte navigatører og marineingeniører.

– Det er en glede å ytterligere forsterke det gode kundeforholdet vårt til Ekornes. Dette unike prosjektet markerer nok et viktig skritt mot grønnere forsyningskjeder og bidrar til vår overordnede agenda om bærekraftig sjøtransport. Vi tar ambisiøst nok ledelsen her, sammen med våre samarbeidspartnere, sier Knut Eriksmoen, administrerende direktør i DB Schenker Norge.

– Vi jobber kontinuerlig mot målet om å bli den globalt ledende produsenten av bærekraftige premium-møbler. Dette prosjektet er en milepæl på veien mot å nå våre bærekraftsmål, og tar i bruk den mest innovative teknologien som er tilgjengelig. Med en autonome, helelektriske container-feeder som henter våre Stressless-produkter direkte fra kaia vår på Ikornnes så kan vi redusere det samlede karbonavtrykket vårt betydelig. Vi vil også få bedre kontroll og større fleksibilitet i vår egen logistikk, Roger Lunde, konsernsjef i Ekornes AS.

Vi begynner å se et generelt skifte bort fra godstransport på vei, som har et betydelig karbonavtrykk, til ren, energieffektiv godstransport på sjø over korte strekninger. Vi har tiår med ekspertise innen utvikling og perfeksjonering av ulike systemer for skip, og er unikt posisjonert til å utføre banebrytende arbeid også i dette prosjektet. KONGSBERG er for tiden involvert i flere helelektriske og autonome prosjekter, inkludert Yara Birkeland og ASKO. Vi ser virkelig fram til å benytte vår kunnskap og våre erfaringer i dette nye partnerskapet med DB Schenker og Ekornes, Geir Håøy, konsernsjef i KONGSBERG ASA.

Vi er veldig glade for muligheten til å samarbeide med Ekornes og DB Schenker om å utvikle en smart logistikkløsning fra produksjonssted til marked for Ekornes. Dette lille, helelektriske og energieffektive lastefartøyet vil bli designet for å kunne operere uten mannskap. Massterly vil drifte fartøyet fra vår overvåknings- og driftsentral. Vi synes det er veldig interessant at en av verdens største logistikkleverandører, DB Schenker, ser fordelene med ubemannet, utslippsfri frakt, og vi håper dette prosjektet vil inspirere til et flere lignende fartøy, sier Tom Eystø, administrerende direktør i Massterly.

– AutoBarge 250 Coast Feeder er designet fra kjølen opp for effektiv og utslippsfri autonom drift. I samarbeid med fartøyoperatør og teknisk ansvarlig Massterly AS og teknologileverandøren Kongsberg Maritime AS, er vi sikre på at DB Schenker og Ekornes får en optimal og fremtidsrettet transportkjede som møter etterspørselen fra kunder og forbrukere verden over, sier Øystein Jaer, administrerende direktør i Naval Dynamics AS.

Fordelene er mange; nullutslipp, raskere og mer effektiv transport og redusert trafikk på veiene. Som ledende aktører på vei mot klimanøytralitet ønsker partene å introdusere dette banebrytende fartøyet i Norge, samt ta de neste avgjørende stegene herunder godkjenning fra Sjøfartstilsynet og eventuelt søke statlige incentivordninger til prosjektets bærekrafts- og teknologiaspekter.