Meny
Platinasertifisering for samfunnsansvar Foto: Jungheinrich

Publisert
10.February.2022

Platinasertifisering for samfunnsansvar

Jungheinrich har blitt tildelt sertifikatet for bærekraft i platina av ratingbyrået EcoVadis som en anerkjennelse for langvarig satsing på bærekraft og samfunnsansvar. Selskapet er en av verdens ledende institusjoner for vurdering av samfunnsansvar og tildeler kun platinastatus til den øverste prosenten av sertifiserte selskaper. Totalt har EcoVadis analysert bærekraften til mer enn 85 000 selskaper.

– Jungheinrich skaper bærekraftig verdi. For oss som et familieeid firma betyr dette konkret at vi kombinerer sosialt og økologisk ansvar med lønnsom vekst. Dette påvirker hvordan vi former fremtidens internlogistikk og lagre. Platinasertifikatet fra EcoVadis er både en bekreftelse på og en forpliktelse til å fortsette vårt arbeid, sier Dr. Lars Brzoska, styreleder i Jungheinrich AG.

– EcoVadis nevner intensive tiltak innen bærekraft på områdene miljø, arbeidskraft og menneskerettigheter og bærekraftige anskaffelser som hovedårsaken til denne sertifiseringen. For eksempel forpliktet Jungheinrich seg for mange år siden til en egen arbeids- og menneskerettighetskodeks i alle våre 40 salgsenheter. Jungheinrich-konsernet har også forpliktet seg til Paris sitt 1,5-graders klimamål og kunngjort sin intensjon om å oppnå klimanøytralitet. For eksempel blir det utelukkende brukt grønn strøm på alle våre tyske anlegg. Ombyggingen av de utenlandske avdelingskontorene og anleggene pågår. I tillegg har vi begynt å utstyre ulike avdelinger med solcelleanlegg for å produsere egen solenergi.

Den nåværende utmerkelsen er den tredje på rad fra EcoVadis. Jungheinrich mottok gullsertifikater i 2019 og 2020. I neste trinn vil bærekraftprinsippene bli utvidet ytterligere i produktutviklingsprosessen, samtidig som samarbeidet med leverandørene blir intensivert.