Meny
Posten ansetter over 200 nye varebilsjåfører Foto: Posten

Publisert
14.October.2022

Posten ansetter over 200 nye varebilsjåfører

Nå satser Posten og Bring på egne varebilsjåfører også for budvirksomheten. En storstilt opptrapping av egen varebildrift starter med rekruttering av 200 varebilsjåfører og innkjøp av 100 nye el-varebiler.

Markedet for bildrift er i utvikling. Det stilles stadig strengere krav til sosial bærekraft og anstendige arbeidsforhold fra kunder, oppdragsgivere og samfunnet.

– Vi ønsker å sette en ny standard i varebilsegmentet. Ved å gå over til flere egne ansatte varebilsjåfører får vi bedre kontroll på hele verdikjeden og raskere overgang til utslippsfrie varebiler. Sjåførene får tarifflønn og karrieremuligheter. Dette er en løsning vi har kommet frem til etter god dialog med Fagforbundet over lang tid, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Sjåførstillinger utlyst

I første omgang skal det ansettes 200 nye varebilsjåfører til konsernets bildriftselsskap som fremover også skal utføre transportoppdrag blant annet for hjemleverings- og budtjenester.

Stillingsannonser er allerede ute for Oslo-området og kommer fortløpende i andre deler av landet. Næringsdrivende sjåfører og enkeltpersonforetak som har hatt oppdrag for Bring oppfordres spesielt til å søke de ledige sjåførstillingene. Konsernet vil fortsatt benytte noen eksterne transportører, men mange avtaler vil bli avviklet etter hvert som kapasitet på egen bildrift bygges opp.

Myndighetene må ta grep

Varebilbransjen har vokst kraftig på kort tid drevet av økt netthandel og hjemlevering – særlig under pandemien. Tidligere i år ba Posten og Fagforbundet regjeringen om regulering av arbeidsvilkår i den uregulerte varebilbransjen i Norge, slik det er i Sverige og Danmark.

– Vi registrerer at dette tar lang tid. Derfor velger vi nå å gjennomføre endringer i egen drift. Det er likevel svært viktig at myndighetene får fortgang i reguleringsarbeidet slik at det blir like konkurransevilkår og forutsigbarhet for alle, understreker konsernsjef Wille.

Skjerper kontrollvirksomheten

Selv om Posten vil ansette flere egne varebilsjåfører vil konsernet også i fremtiden benytte eksterne transportører for å ha tilgang på ekstra kapasitet og til å ta sesongsvingninger og volumtopper – ofte med korte tidsfrister. Dette vil være forhåndsdefinerte leverandører som tilfredsstiller konsernets krav og etiske retningslinjer. Mange eksterne transportører har hatt et langvarig og godt samarbeid med Posten og Bring og dette vil søkes videreført.

Konsernets arbeid med å styrke oppfølging og kontroll av leverandører vil fortsette. Det skal sikre etterlevelse av krav og forventninger både når det kommer til arbeidsforhold, lønn og etisk standard.

Fakta:
  • De siste årene har det vært kraftig vekst i hjemleveranser av pakker. Spesielt i storbyene har det kommet mange nye aktører inn i en uregulert varebilbransje og dessverre tiltrukket seg også useriøse aktører. Det har gitt økt risiko for arbeidslivskriminalitet og styrket behovet for å følge opp og kontrollere leverandører.
  • Posten bruker betydelige ressurser på egne tiltak for å styrke oppfølging og kontroll av leverandører, bl.a. har konsernet en samarbeidsavtale med Skatteetaten. Myndighetene har også et ansvar for å bidra til ordnede forhold i bransjen.
  • 13. juni sendte Posten og Fagforbundet et felles brev til arbeids- og inkluderingsministeren og samferdselsministeren med innspill til handlingsplan mot sosial dumping i varebilbransjen. I brevet ba vi regjeringen stille strengere krav og regulere arbeidsvilkårene i varebilbransjen for å bedre arbeidsforholdene og unngå useriøse aktører.
  • Nye varebilsjåfører i Posten og Bring vil ansettes i bildriftselskapet Posten Bring Bildrift AS (tidligere Bring Transportløsninger AS). Selskapet som leverer bildrift av tyngre kjøretøy utvides nå med varebilsjåfører til både hjemlevering (HD) og budvirksomheten. Selskapet har tariffavtale med Fagforbundet.