Meny
Posten bestiller 439 nye biler på fornybar energi Tone Wille, konsernsjef i Posten, besøkte Postens nye distribusjonspunkt på Filipstad i Oslo hvor noen av de nye elektriske kjøretøyene nettopp er tatt i bruk. Foto: Posten

Publisert
25.October.2021

Posten bestiller 439 nye biler på fornybar energi

Posten gjennomfører nå sin største bestilling noensinne av kjøretøy på fornybar energi. I de kommende månedene vil det bli tatt i bruk 439 nye kjøretøy som går på gass og elektrisitet. De nye kjøretøyene vil bli satt i drift over hele landet.

– Denne anskaffelsen er et viktig steg i Postens grønne skifte. Vi gjør store kutt i klimautslippene. Samtidig får vi en mer moderne og miljøvennlig kjøretøypark, som er viktig for miljøet og i tråd med ønsket fra både våre sjåfører og kunder. Dette er store endringer som omfatter både mindre elektriske varebiler og store gassdrevne lastebiler med en tillatt totalvekt på opptil 60 tonn, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Bilene settes i drift over hele landet

Posten har Norges største kjøretøypark med ca 3050 varebiler og mopeder og rundt 780 lastebiler. I første halvår gikk litt i overkant av 30 prosent på fornybar energi. Posten har i lengre tid jobbet med å omstille kjøretøyparken for å ta i bruk mer miljøvennlige biler. Nå intensiveres satsningen ytterligere. Av bestillingen på 439 nye biler på fornybar energi vil 323 el-varebiler erstatte fossilt drevne varebiler, 18 av el-varebilene erstatter eksisterende el-varebiler og 37 nye el-varebiler vil dekke nye behov. Posten innledet året med å teste de første tunge kjøretøyene på fornybar energi. Nå forsterkes også denne satsingen med 61 nye lastebiler på fornybar energi, som erstatter fossile lastebiler. 42 av lastebilene vil gå på biogass, mens 19 er elektriske. 14 av de gassdrevne lastebilene er containerbiler med en tillat totalvekt på hele 60 tonn.

Enova har bidratt med støtte til Postens kjøretøy på el og biogass.

– For å lykkes med omstillingen til lavutslippssamfunnet, må transportsektoren velge klimavennlige løsninger. Her går Posten foran og viser at det finnes gode alternativ til dieseldrevne kjøretøy, sier Øyvind Leistad, markedsdirektør i Enova.

– PWCs klimaindeks for 2020 viste at Posten var en av kun fire norske bedrifter som kuttet utslipp i tråd med Parisavtalen. Den nye anskaffelsen viser at vi jobber hardt med miljøambisjonene for å redusere klimagassutslippene ytterligere, sier Wille.

De nye kjøretøyene på fornybar energi vil fortløpende settes inn i drift i alle deler av landet. De største lastebilene på flytende biogass vil settes inn i linjetrafikk og frakte brev, pakker og gods mellom terminalene i Oslo og Fredrikstad, Stokke og Hamar.