Meny
Posten Bring bygger unikt ladenettverk for tyngre kjøretøy UNIK SATSNING: Posten Bring skal bygge ut ladeinfrastruktur for tyngre kjøretøy i Norge. Konsernsjef Tone Wille og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sto for lanseringen på Hamar mandag ettermiddag. Foto: Posten

Publisert
26.October.2023

Posten Bring bygger unikt ladenettverk for tyngre kjøretøy

Fra Kristiansand i sør til Bjerkvik i nord skal Posten Bring satse og bygge ut nye ladestasjoner for tyngre kjøretøy. I løpet av vinteren skal det bygges ut 96 ladepunkter ved åtte terminaler. Samferdselsministeren har tro på el-lastebiler i kampen for utslippskutt og er glad Posten satser på å bygge ut ladepunkter.

– Vi vil bygge et kraftig og unikt ladenettverk for tyngre elektriske kjøretøy i Norge. Ladeinfrastrukturen som vi nå etablerer er svært viktig for å kunne bruke el-lastebiler på flere strekninger rundt i landet. Alle åtte terminalene vil få ladepunkter med mulighet for 360 kW. Det blir de kraftigste ladepunktene i hele landet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring.

– Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimaforpliktelser og klimamål. Jeg har stor tro på at elektriske lastebiler og busser raskt kan bli en like viktig brikke i kampen for utslippskutt som elektriske personbiler er allerede. Men det forutsetter lademuligheter. Jeg er derfor glad for at Posten nå satser og bygger ut ladepunkter ved flere av sine terminaler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Posten Bring styrer i dag landets største flåte av elektriske kjøretøy. Den storstilte utskiftningen av fossile varebiler startet i 2012 og halvparten av landets innbyggere får i dag post og pakker levert med el-kjøretøy. I 2021 tok Posten i bruk den første elektriske lastebilen og i dag har Posten Bring over 70 slike i tjeneste.

– Vi har kommet veldig langt i bruken av el-varebiler. Tiden er nå inne for å satse enda sterkere på el-lastebiler, fortsetter Wille.

Med egne dedikerte ladestasjoner for tyngre kjøretøy blir terminalene klargjort for fremtidens kjøretøypark som også inkluderer tyngre elektriske lastebiler.

Her bygges de nye ladestasjonene:

 • Bjerkvik terminalen, Nordland:10 ladepunkt
 • Hamar terminalen, Innlandet: 17 ladepunkt
 • Østlandsterminalen Lørenskog, Viken: 28 ladepunkt
 • Stokke terminalen: 11 ladepunkt
 • Kristiansand terminalen: 11 ladepunkt
 • Stavanger terminalen: 15 ladepunkt
 • Molde terminalen: 3 ladepunkt
 • Trondheim terminalen: 1 ladepunkt

– I første omgang vil el-lastebilene bli brukt til distribusjonskjøring lokalt, men slik vi nå etablerer infrastrukturen vil vi på sikt kunne koble på linjetrafikken slik at vi også kan kjøre elektrisk over lange strekninger på tvers av regioner. Det betyr mindre klimautslipp og redusert støy langs en rekke trafikkerte korridorer, avslutter Wille.

Posten Bring har nå signert avtaler med leverandører til ladenettverket og forberedelsene er i full gang. De rundt 100 nye ladepunktene skal være oppe i løpet av vinteren.

Fakta:
 • Posten Brings nye ladeinfrastruktur er for tyngre kjøretøy og vil bestå av 96 ladepunkter ved åtte terminaler.
 • De åtte terminalene som får ladepunkter er fra Kristiansand i sør til Stavanger i vest og Bjerkvik i nord.
 • Posten Bring har fått støtte av Enova.
 • Posten Bring drifter i dag over 70 el-lastebiler over hele landet og har flere i bestilling.