Meny
Posten bygger ny terminal utenfor Kristiansand Posten planlegger å bygge ny terminal på denne tomten i Lillesand kommune. Foto: Posten

Publisert
23.January.2020

Posten bygger ny terminal utenfor Kristiansand

Posten Norge har kjøpt tomt og skal bygge en ny terminal utenfor Kristiansand for å ruste seg til fremtidens netthandel. Den skal stå klar for drift høsten 2021.

Posten har hatt stor økning i antallet pakker de siste årene, noe som har gjort at dagens terminal i Kristiansand er blitt for liten. I dette området er det spesielt mange netthandelsvirksomheter. Daglig går 15.000 pakker inn og ut av terminalen i Sørlandsparken. I tillegg sendes mange pakker fra Agder til Oslo eller Stokke på grunn av kapasitetsproblemer.

– Vi vil bygge i Lillesand kommune tre kilometer nord for dagens terminal i Buråsen – rett ved E18. Der har vi kjøpt en tomt på 67 mål. Terminalen blir på 8.000 kvadratmeter, og vil møte fremtidens krav til miljø og elektriske kjøretøy. Posten skal være utslippsfri i alle våre bygninger og kjøretøy innen 2025, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Terminalen vil få en ny og moderne sorteringsmaskin som vil gi raskt og effektiv drift, til glede for Postens kunder. I tillegg til pakker vil terminalen også håndtere gods. I dag produseres ca 350 tonn stykk- og partigods på terminalen.

– Rundt 130 medarbeidere er knyttet til dagens terminal. De kan se fram til bedre arbeidsforhold både med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, sier konsernsjefen.