Meny
Posten med nye tiltak for bedre resultat

Publisert
31.October.2016

Posten med nye tiltak for bedre resultat

Posten Norges resultat (EBITE) i 3. kvartal 2016 ble 157 millioner kroner, som er 2 millioner kroner svakere enn samme kvartal i fjor.

Det er en krevende markedssituasjon for konsernet med tiltagende fall i brevvolumene og et svakt logistikkmarked. Postens sykefravær fortsetter å gå ned og omdømmet er styrket.

Driftsinntektene i 3. kvartal var 5 934 millioner kroner, en reduksjon på 1,8 prosent fra samme kvartal i fjor. Konsernet har hittil i år hatt driftsinntekter på 18 340 millioner kroner, noe som er på nivå med fjoråret. Hittil i år ble EBITE 378 mill. kroner, en nedgang på 94 mill. kroner fra samme periode i fjor.

– Konsernet opplever nå sterkt tiltagende fall i brevvolumene. Vi har kompensert mye av inntektsfallet med store kostnadsbesparende tiltak i 2016, men det er nødvendig å iverksette stadig nye tiltak for å tilpasse oss utviklingen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

I årets første ni måneder falt adressert brevvolum med 11,7 prosent i Norge, mens fallet de siste årene har vært på mellom 5 og 8 prosent i året. Bank og finans hadde en nedgang på 24,2 prosent og offentlige avsendere en nedgang på 21,2 prosent hittil i år. I lys av denne utviklingen ble omsetningen i postsegmentet hittil i år 181 mill. kroner svakere enn i 2015 og EBITE ble 87 mill. kroner svakere. Effekt av blant annet kostnadsreduserende tiltak bidro til at postsegmentet i 3. kvartal hadde en EBITE på 112 millioner kroner som var 4 millioner kroner bedre enn i samme kvartal i fjor.

Logistikksegmentet hadde en EBITE på 53 millioner kroner i 3. kvartal, 35 millioner kroner svakere enn samme kvartal i fjor. EBITE hittil i år ble 31 mill. kroner, en nedgang på 84 mill. kroner i forhold til tilsvarende periode i 2015. Markedssituasjonen i Norge, Sverige og Danmark var fortsatt krevende og konkurransen presset marginene nedover.

– Det er iverksatt betydelige kostnadstiltak for å tilpasse driften til den svake markedsutviklingen. Vi har tro på at flere at de grepene som nå er tatt, vil gi god effekt på konsernets resultat. For å styrke konkurransekraften på lenger sikt investerer vi betydelig i et nytt logistikknettverk med 18 terminaler i Norge, sier Wille.

Privat netthandel øker og konsernets samlede e-handelsvolum hadde en vekst på 13 prosent hittil i år.

Stadig flere har et godt inntrykk av Posten Norge. På årets omdømmemåling fra Ipsos rykker Posten opp åtte plasser til 14. plass blant store norske bedrifter. 68 prosent har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av Posten. Bring er med i målingen for første gang og rangeres på 13. plass.

I 3. kvartal 2016 var sykefraværet for konsernet 5,7 prosent og var for de siste 12 måneder 5,9 prosent. Det er en forbedring på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i 2015.

Eli Giske er konstituert som fungerende CFO fra 10. oktober.