Meny
Posten med omsetningsrekord i et krevende år

Publisert
22.February.2016

Posten med omsetningsrekord i et krevende år

Posten Norge kan vise til et foreløpig årsresultat før skatt på 151 millioner kroner i 2015 og en omsetningsvekst på 2,7 prosent. Konsernet passerte en omsetning på 25 milliarder kroner.

Driftsinntektene i 2015 var 25 074 mill. kroner, som er 670 mill. kroner (2,7 prosent) høyere enn i 2014. Driftsresultat før engangseffekter (EBITE) ble 686 mill. kroner, som er en reduksjon på 247 mill. kroner i forhold til 2014 (26,5 prosent).

Konsernet har fortsatt sterkt fokus på kostnadsbesparende tiltak, men nedgangen i aktivitetsnivået i oljesektoren og ringvirkningene av dette fikk store resultatmessige konsekvenser for flere forretningsområder.

– Vi opplever en markant nedgang i aktiviteten i det norske markedet og styrken i nedgangskonjunkturen er kraftigere enn vi forutså. Resultatet er dermed svakere enn ventet og 2016 kommer også til å bli et krevende år for konsernet. Vi har iverksatt tiltak for å møte utviklingen, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Netthandelsvekst

Logistikksegmentet hadde en omsetning i 2015 som var 836 mill. kroner høyere enn fjoråret, hvor organisk vekst utgjorde 2,4 prosent hovedsakelig fra den nordiske virksomheten. Lavere aktivitet i oljeindustrien påvirket logistikkvirksomheten betydelig, både direkte innenfor forretningsområdet Offshore & Energy og indirekte på andre forretningsområder og medført svakere lønnsomhet. Samtidig fortsetter veksten i netthandel og konsernets samlede e-handelsvolumer økte i 2015 med 6 prosent.

– I et krevende logistikkmarked er netthandelen et viktig vekstområde. Vi er allerede den suverene Norgesspesialisten, og veksten kommer nå hovedsakelig fra den nordiske virksomheten, sier Mejdell.

Vellykket omstilling i postvirksomheten

Posten Norge oppnådde i 2015 en leveringskvalitet på A-post over natt på 85,4 prosent. Dette var høyere enn konsesjonskravet.

I 2015 falt adresserte brevvolum med 6,4 prosent, og volumnedgangen forventes å tilta fremover. Årsaken er overgangen til digitale løsninger i både privat og offentlig sektor. I 2016 skal stat og kommuner som hovedregel kommunisere digitalt med innbyggerne. Posten Norge tilbyr innbyggerne en sikker, gratis digital postkasse, Digipost.

– Vi ser at fallet i brevmengden tiltar i styrke, mens det er en økning i antall brukere av Postens Digipost. Stadig flere tar i bruk Postens Digipost og vi har allerede 600 000 brukere, sier Mejdell.

Posten møter utviklingen med fallende brevvolumer med å tilpasse tjenestetilbudet og omstille virksomheten. Det har bidratt til å opprettholde god inntjening i postsegmentet.  Fra mars avvikles brevomdeling på lørdager.  Som et neste nødvendig tiltak har Posten foreslått overfor Samferdselsdepartementet å slå sammen A- og B-post til en to-dagers brevstrøm fra 2017.

– Vi har lyktes godt med å tilpasse oss utviklingen og endrede kundebehov ved å omstille i tide og samarbeidet godt med våre tillitsvalgte. Omstillingsbehovet vil ikke bli noe mindre fremover. Det er viktig at vi klarer å ligge i forkant. Kommer vi på etterskudd, risikerer vi et oppdemmet omstillingsbehov, sier Mejdell.

Rekordlavt sykefravær og rekordhøy trivsel

Sykefraværet i Posten fortsatte sin positive utvikling, og ble rekordlave 6,0 prosent i 2015. Dette er en forbedring med 0,3 prosentpoeng i forhold til 2014.  Samtidig er medarbeidertilfredsheten i 2015 rekordhøy med 80 poeng, på en skala fra 1 til 100.