Meny
Posten Norge går fra fossilt til fornybart drivstoff

Publisert
19.October.2015

Posten Norge går fra fossilt til fornybart drivstoff

Posten Norge gjør sitt hittil største miljøtiltak og bytter ut fossilt drivstoff med fornybar diesel for all tungtransport. Det grønne skiftet innebærer at 900 lastebiler på norske veier blir fossilfrie. Det fører til mindre forurensing og et kraftig kutt i CO2-utslipp.

[factbox id=”1″]

Posten og Bring er den første aktøren i Norge som går over til den nye typen andregenerasjons fornybar diesel. Dette drivstoffet reduserer partikkelutslippene med en tredel og inneholder langt mindre klimagasser enn fossil diesel.

Overgangen til fornybar diesel er vårt største enkelttiltak noensinne

– Overgangen til fornybar diesel er vårt største enkelttiltak noensinne for å redusere CO2-utslippene, og er en del av det grønne skiftet i Posten og Bring. Vi er allerede bransjeledende på miljøtiltak og CO2-kutt. Med fornybar diesel på all tungtransport gjør vi et kvantesprang i miljøarbeidet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

I denne omgang er det lastebilene i tungtransporten i Norge som går over til å bruke det nye drivstoffet som kalles hydrogenerert vegetabilsk olje (HVO). Potensialet er på 20 millioner liter fornybar diesel i året. Det innebærer en reduksjon på over 50 000 tonn CO2 – noe som tilsvarer utslippene fra 24 000 personbiler.

Etablerer 17 egne tankanlegg

For å sikre tilgangen til nok drivstoff, etablerer Posten Norge 17 tankanlegg for HVO på sine terminaler over hele Norge.

Resultatene er utelukkende positive for både miljø og kjøretøydrift

– Dette er en effektiv løsning fordi den miljøsmarte, fornybare dieselen ikke krever endringer i eksisterende kjøretøy. Vi har testet over 130 000 liter på fem lastebiler i både lokal- og langtransport i Oslo. Resultatene er utelukkende positive for både miljø og kjøretøydrift, sier Mejdell.

Den fornybare dieselen er laget av blant annet slakteavfall og brukt frityrolje. Drivstoffet er 100 prosent fornybart og overgår kvaliteten til dagens fossile diesel.

Posten og Bring jobber hele tiden for å minske miljøpåvirkningen

– Posten og Bring jobber hele tiden for å minske miljøpåvirkningen, og ønsker å være en pådriver for miljøeffektive løsninger. Dette tiltaket alene har potensial til å redusere konsernets CO2-utslipp med ytterligere 10 prosent – utover de 30 prosentene vi har redusert med siden 2008, sier konsernsjef Mejdell.

Posten Norge har lyst ut anbud på både drivstoffet og tankanleggene, og i løpet av 2016 skal alle 900 lastebiler kjøre på fornybart drivstoff (HVO).