Meny
Posten Norge har etablert Bring Trucking

Publisert
15.October.2018

Posten Norge har etablert Bring Trucking

For å være konkurransedyktige innen internasjonale transporter og sikre at transportene utføres i tråd med lovverket og konsernets etiske standard, har Posten Norge etablert Bring Trucking i Slovakia.

– Stadig mer av vareflyten i samfunnet blir internasjonal. Hovedtyngden av transportene til/fra Norge skjer med utenlandske transportører og sjåfører fra lavkost-land. For å møte kundenes behov, må Bring kunne tilby grenseoverskridende transport på konkurransedyktige vilkår.

Bring Trucking er et veldrevet selskap som følges tett opp av ledelsen og myndighetene. Selskapet ble opprettet blant annet ut fra behovet for å ha kontroll på hele verdikjeden i internasjonale transporter, og derved sikre at transportene utføres i tråd med lovverket og konsernets etiske standard.

– Flere medier og aktører innen transportbransjen gjør vår forretningsvirksomhet til et spørsmål om moral. At Bring Trucking ikke betaler norske lønninger i det slovakiske selskapet er ikke sosial dumping.

– Vi driver en virksomhet med sterk konkurranse i Europa og ingen med norske lønninger kan konkurrere om disse transportene. Sjåførene er ansatt i det slovakiske selskapet på lokale betingelser. De får utbetalt i gjennomsnitt mellom 2000 og 2500 euro (19.000-24.000 kroner) i måneden, som er en kombinasjon av lønn og andre godtgjørelser. Sett med norske øyne er det lav lønn. For sjåførene vet vi at det er den totale godtgjørelsen som vektlegges – og at de kan livnære seg på denne i hjemlandet. Dernest at lønn blir utbetalt som avtalt når den skal.

Utenlandske sjåfører har mulighet til å kjøre innenlandske transporter, såkalt kabotasje. For internasjonale transportører som kjører kabotasjeturer i Norge (dvs. inntil tre turer i løpet av sju dager mens de oppholder seg i Norge) skal sjåførene betales norsk minstelønn for disse turene (iht. Allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei, 1.6.2017). Bring Trucking følger dette regelverket og det er Arbeidstilsynet som fører kontroll. Bring blir hyppig kontrollert og fremlegger dokumentasjon overfor myndighetene.

Kabotasjekjøring

I det norske transportmarkedet utgjør lovlig kabotasjekjøring 4,5 % av transportarbeidet ifølge SSB-tall fra 2016. Posten-konsernet benytter dette i en viss grad, men mindre enn det som er snittet i bransjen. Brings andel kabotasjekjøring utgjør under en prosent av transportoppdragene.

– Vi har høy HMS-standard og opplæring av våre sjåfører. Den siste tiden er det fremkommet opplysninger om at sjåfører i Bring Trucking har fått svarene opplest under en sikkerhetstest. Dette tar vi alvorlig og har meldt fra til det nasjonale arbeidstilsynet om feilen. Vi avslutter samarbeidet med den eksterne kursleverandøren og har bestemt at alle sjåførene skal ta testen på nytt.