Meny
Posten Norge vokser i et krevende marked

Publisert
27.October.2015

Posten Norge vokser i et krevende marked

Posten Norge AS hadde en omsetningsvekst på 3,4 prosent og et resultat på 472 millioner kroner per 3. kvartal i år. Logistikkomsetningen økte til tross for et krevende marked.

[factbox id=”1″]

Driftsinntektene per 3. kvartal 2015 var 18 451 mill. kroner som er 599 mill. kroner (3,4 prosent) høyere enn i samme periode i 2014. Driftsresultat før engangseffekter (EBITE) var 472 mill. kroner per 3. kvartal som er 48 mill. kroner lavere enn fjoråret (9,2 prosent).

Brevvolumet sank med 5,5 prosent hittil i år. Logistikkmarkedet er direkte påvirket av nedgangen i oljeindustrien og ringvirkningene av dette for andre deler av markedet. Dette har ført til lønnsomhetsutfordringer i deler av logistikkvirksomheten.  Likevel oppnådde logistikksegmentet en omsetningsvekst på 3,6 prosent per 3. kvartal hovedsakelig fra den nordiske virksomheten.

– Vi vil fortsette å omstille virksomheten i takt med nye brukerbehov og tilpasse kapasiteten til svingninger i markedet. Den svekkede lønnsomheten gjør at vi iverksetter tiltak for å møte utviklingen, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Avvikler brevomdeling på lørdager

Den nye postloven trer i kraft fra nyttår og markedet åpnes for konkurranse. Da bortfaller plikten til postombæring seks dager i uken. Posten Norge vil avvikle lørdagsomdeling av brev fra 5. mars 2016 for å tilpasse driften og kostnadene til vedvarende fall i brevvolumene.  Avisomdeling på lørdager videreføres.

– Fra mars 2016 vil brevene komme i postkassen på mandag i stedet for lørdag. Åpningstidene for postkontor og post i butikk vil ikke bli påvirket og folk kan utføre posttjenester og hentet pakker som før på over 1400 steder over hele landet – også på lørdager, understreker Mejdell.

Fra mars 2016 vil brevene komme i postkassen på mandag i stedet for lørdag

Posten hadde høy leveringskvalitet og innfridde alle konsesjonskravene i 3. kvartal 2015.  Leveringskvaliteten for A-post over natt var 87,3 prosent, som er 2,3 prosentpoeng høyere enn konsesjonskravet.

Det er ventet fortsatt økning i netthandel og konsernets samlede e-handelsvolum viste en vekst på 8 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Flere bruker Digipost

Stadig flere offentlige virksomheter tar i bruk sikker digital postkasse. Postens Digipost hadde ved utgangen av 3. kvartal 540 000 brukere. Innen første kvartal 2016 skal det offentlige som hovedregel kommunisere digitalt med innbyggerne og det er ventet at antall brukere øker kraftig.

Vi har valgt å møte digitaliseringen offensivt

– Vi har valgt å møte digitaliseringen offensivt og utviklet Digipost. Her kan mottakerne samle all viktig post fra offentlige og private avsender i en sikker digital postkasse, sier Mejdell.

Rekordlavt sykefravær

Sykefraværet for konsernet var rekordlave 5,6 prosent i 3. kvartal 2015 – en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra samme periode i 2014. Sykefraværet siste 12 måneder var på 6,1 prosent, som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng i forhold til samme periode fjor.