Meny
Posten økte aktivitetsnivået og reduserte utslippene Foto: Posten

Publisert
28.March.2022

Posten økte aktivitetsnivået og reduserte utslippene

Styret i Posten Norge AS har godkjent årsregnskapet og bærekraftrapporten for 2021. Revidert årsresultat på 1 525 mill. kroner er likt som det foreløpige resultatet som ble fremlagt 18. februar. Dette samtidig som konsernet har redusert CO₂-utslippene med 12 prosent i 2021 og mer enn halvert utslippene de siste ti årene.

– Det er gledelig å kunne levere så gode resultater for både økonomien og miljøet. Med et høyere aktivitetsnivå og mer effektiv drift har vi forbedret driftsmarginen fra 5,9 prosent til 6,2 prosent, samtidig som vi har redusert CO₂-utslippene med ytterligere 12 prosent, sammenlignet med året før, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Noen utvalgte miljøresultater fra 2021:

  • Det ble vedtatt en ny klima- og miljøstrategi med kvantitative mål i tråd med Parisavtalen og godkjent av SBTi (Science Based Targets initiative). Det skal iverksettes en rekke tiltak som gir vesentlige CO₂-kutt på veien mot å oppnå netto null utslipp fra hele virksomheten innen 2050, blant annet utslippsfri distribusjon innen 2030.
  • Som første nordiske logistikkaktør utstedte Posten i fjor grønne obligasjoner for en milliard kroner. Pengene skal brukes til å investere i grønne prosjekter
  • Kåret til Norges mest innovative selskap i 2021 av en fagjury i regi av magasinet «Innomag».
  • I 2021 reduserte konsernet klimagassutslippene med 12 prosent. Totalt er CO₂-utslippene redusert med 51 prosent siden 2012. Dette inkluderer også Postens underleverandører.
  • Posten-konsernet hadde 2249 kjøretøy på fornybarenergi ved utgangen av 2021, det er en økning på 672 fra året før
  • 37 prosent av kjøretøyparken benytter fornybare energikilder, mot 26 prosent i 2020.
  • Vi gjennomførte vår største bestilling av kjøretøy på fornybar energi noensinne med 439 nye kjøretøy som går på gass og elektrisitet. Disse skal settes i drift over hele landet.
  • Bring i København har omstilt hele sin kjøretøypark til elektriske kjøretøy.
  • Europas største merkevarestudie på bærekraft, Sustainable Brand Index viser at Posten er den merkevaren i pakke- og logistikkbransjen som nordmenn oppfatter å være mest bærekraftig. Bring kommer på andreplass. Posten er også det logistikkselskapet som kommer best ut på kåringen i totalrangering i de nordiske landene