Meny
Posten på Financial Times’ liste over Europas klimaledere Posten Norge trekkes frem som et av 400 europeiske selskaper som anses å være klimaledere. Bildet viser verdens nordligste elektriske lastebil som Posten nylig har tatt i bruk på Svalbard. Foto: Tore Oksnes/Posten Norge

Publisert
16.May.2022

Posten på Financial Times’ liste over Europas klimaledere

Posten Norge er for første gang med på Financial Times og analysebyrået Statistas årlige rapport «Europe’s Climate Leaders». Rapporten lister opp 400 selskaper de anser for å være europeiske klimaledere. Av de fem post- og logistikkselskapene som er med i rangeringen, blir Posten kun slått av Posten i Nederland, PostNL.

Rangeringen er utarbeidet med bakgrunn i hvor store reduksjoner selskapene har oppnådd i sin karbonintensitet – dvs. klimagassutslipp målt opp mot omsetningsutvikling. Siden 2012 har Posten-konsernet halvert sitt karbonutslipp.

– Det er mange i Posten og Bring som har jobbet målbevisst med å redusere vår klimapåvirkning over tid. Jeg er stolt og glad for den annerkjennelsen dette er for vårt miljøarbeid. Financial Times’ kåring av «Europe’s Climate Leaders» er viktig for å synliggjøre hvem som tar klimaansvar, noe vi er spesielt opptatt av. Dette motiverer oss for å jobbe videre mot våre ambisjoner om å være den grønneste logistikkleverandøren, som både våre kunder og andre interessenter er opptatt av, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.