Meny
Posten setter nye klimamål i tråd med Parisavtalen Foto: Posten Norge AS

Publisert
23.November.2021

Posten setter nye klimamål i tråd med Parisavtalen

Posten har vedtatt en ny klima- og miljøstrategi med ambisjoner i tråd med Parisavtalen. Som et av få norske selskaper har Posten satt et nytt mål om utslippsreduksjon frem til 2030 som er godkjent av den internasjonale organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi*). Posten-konsernet vil iverksette en rekke tiltak som blant annet innebærer at konsernet innen to år kun skal anskaffe varebiler på fornybar energi og tilby fossilfri pakkelevering i 40 nordiske byer.

Postens største klimagassutslipp kommer fra transport og det er på dette området de kraftigste tiltakene vil skje. Siden 2012 har Posten redusert klimagassutslippene i hele virksomheten med 45 prosent. Mot 2030 skal den reduseres med ytterligere 13 prosent, samtidig som selskapets aktivitet er forventet å vokse med over 40 prosent. Dette målet betyr at Posten halverer sitt totale klimagassutslipp fra 2012 til 2030. Målet er nå godkjent av SBTi og i tråd med Parisavtalen. Etter 2030 er målet å ha netto null utslipp fra all veitransport i 2040 og netto null utslipp fra hele virksomheten i 2050.

– Konkrete og ambisiøse mål skaper både energi og tempo i dette viktige miljøarbeidet. Vi har nå en strategi som innebærer at vi allerede i 2023 skal tilby fossilfri distribusjon av pakker i 40 nordiske byer. I klimaarbeidet skal vi benytte de mulighetene som ligger for innovasjon og utvikling av tjenester med lavere utslipp, sier Tone Wille som er konsernsjef i Posten.

Fra neste år skal Posten-konsernet kun anskaffe varebiler drevet av fornybare energikilder i byene, og utenfor byene fra 2023. Dette er viktige milepæler mot å kunne distribuere fossilfritt i 40 nordiske byer innen 2023. Posten og Bring jobber samtidig med utvikling av nye tjenester med lavere klimagassutslipp og kunder vil tilbys nye tjenester som egne klimarapporter, klimakalkulator og klimarådgivning.

Utslipp fra leverandørene er inkludert i konsernets klimaregnskap og mål for utslippsreduksjon. De er viktige for at Posten skal nå sine mål og konsernet vil fremover stille strengere klimakrav til leverandørene. I 2030 skal ca. 80 prosent av alle Postens egne kjøretøy være fossilfrie og samtlige varebiler som benyttes av Posten være fossilfrie uavhengig av om de er egeneide eller innleide.

– Vårt klima- og miljøarbeid er en integrert del av vår forretningsstrategi. Jeg er overbevist om at ambisiøse klimamål sikrer gjennomføringskraft og gjør oss relevante og attraktive overfor ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Klimatoppmøtet i Glasgow viser tydelig at innsatsen må forsterkes. Miljøarbeidet er en plattform for vår fremtidige vekst og katalysator for utvikling av distribusjons- og logistikktjenester med lavere utslipp, sier Wille.

Noen resultater av Posten og Brings miljøarbeid:

• Siden 2012 har Posten redusert klimagassutslippene med 45 prosent.

• I Norden har Posten en kjøretøypark på fornybar energi bestående av 471 elektriske mopeder, 1295 varebiler, 393 lastebiler og 82 tunge lastebiler og vogntog.

• I andre halvår 2021 gikk 31 prosent av Postens egne kjøretøy på fornybare energikilder.

• I 50 norske byer skjer postdistribusjon til husstandene med kun elektriske kjøretøy.

• Posten har fossilfri distribusjon av 15 – 20 000 pakker i uken innenfor Ring 2 i Oslo.

• I Sverige har Bring fossilfrie bud- pakke- og hjemleveranser i Stockholm, Göteborg og Malmö.

• Posten er en av 4 bedrifter som i PWCs klimaindex kuttet utslipp i tråd med Parisavtalen i 2020.

• Posten er en av Norges største bruker av tog. I 2020 fraktet vi 208 767 containere (TEU) på norske og internasjonale toglinjer. I fjor ble 8427 trailere flyttet fra vei til jernbane.

• Vi har etablert en ny toglinje mellom Halmstad/ Malmø/Trelleborg og Oslo. Den fører internasjonale godsvolumer inn til Norge og videre ut på det norske jernbanenettet.

• Det utplasseres nå døgnåpne og automatiske pakkebokser på 1000 ulike steder i Norge som reduserer behovet for at kundene må kjøre for å hente pakker.

• Fra 1. oktober har Bring fossilfri distribusjon av pakker i København.

 

* Science Based Targets initiative (SBTi) er en internasjonal organisasjon som arbeider for at verdens næringsliv skal sette mål for utslippsreduksjon i tråd med oppdatert klimavitenskap. SBTi er et samarbeid mellom Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI), og WWF.