Meny
Posten tar i bruk sin første bil på flytende biogass i Norge Foto: Posten

Publisert
11.March.2021

Posten tar i bruk sin første bil på flytende biogass i Norge

Posten Norge tar nå i bruk sin første bil på flytende biogass og intensiverer dermed selskapets arbeid med å få tyngre kjøretøy over på fornybar energi. Den nye containerbilen fra Volvo settes inn i linjetrafikk for å frakte pakker og gods mellom Oslo – Stokke – Hamar – Oslo.

Posten arbeider for å oppnå et fossilfritt nettverk i Norge og har som mål å ikke bestille fossile varebiler til bruk i byer fra 2022. Utenfor byene er målet fra 2023. I januar tok Posten i bruk sin første store elektriske lastebil fra MAN med 26 tonns tillatt totalvekt.

– Vi tror det er en kombinasjon av ulike teknologier som vil bidra til at vi når miljøambisjonene våre. Flytende biogass kan være en god løsning når vi skal kjøre langt og tungt og er avhengig av større kjøretøy. For å stimulere til raskere utskifting av kjøretøyparken, trengs flere fyllestasjoner langs vegene i Norge og bompengefritak for biogass. Det haster med gode løsninger for å bidra til mer økonomisk gunstig miljøalternativ, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten Norge.

Den nye containerbilen på flytende biogass har en tillatt totalvekt på 60 tonn, og en rekkevidde på ca 70 mil. Bilen vil kjøre rundt 180.000 km i året og spare miljøet for ca 150 tonn CO₂ per år, sammenlignet med et lignende kjøretøy på fossilt drivstoff. For å få tilsvarende effekt, måtte man erstattet i underkant av 90 fossile postbiler som kjører 10.000 km per år med elektriske alternativer.

Postens nye containerbil vil kjøre linjetrafikk mellom tre terminaler på Østlandet og fylles med drivstoff i Oslo og Stokke.

Ved inngangen til 2021 hadde Posten og Bring en kjøretøypark med en fornybarandel på 26,3 prosent.