Meny
PostNord og TCS transporterer mer effektivt ved hjelp av kameraer og AI Foto: TCS

Publisert
28.February.2023

PostNord og TCS transporterer mer effektivt ved hjelp av kameraer og AI

PostNord har i løpet av høsten innført et nytt system for å effektivisere lasting av pakker ved terminalene i Härryda i Sverige og Køge i Danmark. Systemet er utviklet av TCS og består av felles overvåkningskameraer og skyteknologi basert på AI.

Da PostNord planla å effektivisere transporten mellom selskapets terminaler og regionale knutepunkter, engasjerte de TCS for å utvikle et helt nytt system. Problemet PostNord ønsket å løse, var at det ikke fantes noe felles system hos selskapets terminaler for å måle fyllingsgraden underveis i lastingen på lastebiler og containere. Tidligere har fyllingsgraden på lastebiler og containere utelukkende tatt utgangspunkt i antall lastede pakker etter en teoretisk beregning,noe som medførte at man ikke hadde full kontroll på transportkapasiteten.

Løsningen som nå er utviklet av TCS og PostNord, er en kombinasjon av PostNords eksisterende overvåkningskameraer og en AI-løsning utviklet på blant annet maskinlæring.

–Samarbeidet med PostNord er oppløftende på mange plan. PostNord har både vilje og mot til å tenke utenfor boksen. De er også utrolig nysgjerrige på å utforske den nyeste teknologien for å effektivisere driften, noe AI-prosjektet på terminalene i Härryda og Køge er et tydelig bevis på, sier Hilda Lilje, nordisk innovasjonssjef i TCS.

Sammen kan TCS og PostNord nå beregne hvor mye av lastebilen som er fylt med større presisjon enn med det forrige systemet. Det nye systemet, som nå er installert på 18 lastehavner på PostNords terminaler i Härryda og Köge, bruker en matematisk modell for å beregne det lastede volumet etter bilder fra kameraene. Dette visualiseres igjen i en lettfattelig grafisk oversikt der status på alle porter vises.

PostNords nye system gjør det mulig å overvåke effektiviteten på varetransport både lokalt og eksternt.

–Med vår nye løsning for å få bedre kontroll på fyllingsgraden, viser TCS at innovasjon ikke trenger å være komplisert. TCS har kombinert våre eksisterende kameraer med en skybasert bildeanalyse, som gir oss full kontroll over hvor mye som kan lastes inn i hver avgangsbil. Fra start har dette ført til bedre utnyttelse av transportkapasiteten vår, sier Christian Østergaard, Chief Visionary and Senior Group Strategist for IT production/IoT/AI i Post Nord.

PostNord anslår at systemet kan bidra til å redusere kjørte kilometer med 5–10 prosent, noe som betyr både effektivisering og reduserte utslipp. En reduksjon i kjørelengde på bare 1 prosent kan betale for innføringen av systemet i tre måneder. Etter evaluering, skal systemet implementeres på flere av PostNords 42 terminaler.

I løpet av høsten 2022 ble denne løsningen også kåret til årets innovasjon innen transport og logistikk av det britiske magasinet Parcel and Postal Technology International.