Meny
Presenterer fremtidige transportløsninger med autonome elektriske kjøretøy

Publisert
18.September.2018

Presenterer fremtidige transportløsninger med autonome elektriske kjøretøy

En ny transportløsning som består av autonome, elektriske kommersielle kjøretøy som kan bidra til mer effektiv, tryggere og miljøvennlig transport. Det langsiktige målet er å tilby selskaper som trenger kontinuerlige transportløsninger mellom faste knutepunkter, løsninger som supplerer dagens tilbud.

Befolkningsveksten og den økende urbaniseringen verden over medfører store utfordringer med å løse miljøspørsmål som tett trafikk, forurensing og støy. Det økende forbruket, den raske veksten innen netthandel og den omfattende mangelen på sjåfører betyr at etterspørselen etter effektive transportløsninger er større enn noensinne.

– Vi har ennå ikke realisert det fulle potensialet innen transportbransjen. Alt tilsier at det globale transportbehovet vil fortsette å øke betydelig det neste tiåret. For å innfri denne etterspørselen på en bærekraftig og effektiv måte må vi finne nye løsninger. For å sikre effektiv og velfungerende godstransport må vi også utnytte den eksisterende infrastrukturen bedre enn før. Transportsystemet vi utvikler, kan bli et viktig supplement til dagens løsninger, og det kan bidra til å løse en rekke utfordringer som samfunnet, transportselskaper og transportkjøpere står overfor, sier adm. dir. i Volvo Trucks Claes Nilsson.

Volvo Trucks’ fremtidige transportløsning er tiltenkt bruk i regelmessige og gjentakende oppgaver som gjerne involverer korte avstander, store godsvolumer og levering med høy presisjon. Transport mellom logistikksentere er et vanlig eksempel, men andre bruksområder kan også være aktuelle.

– Systemet vårt kan anses som en utvidelse av de avanserte logistikkløsningene som allerede er i bruk i mange bransjer. Ettersom vi bruker autonome kjøretøy som både er utslipps- og støyfrie, kan virksomheten utføres når som helst på døgnet. Løsningen utnytter eksisterende veiinfrastruktur og lasteenheter, noe som gjør det enklere å tjene inn kostnadene og sikre integrasjon med eksisterende operasjoner, forklarer Mikael Karlsson, viseadministrerende direktør for autonome løsninger.

Operasjonen utføres av autonome elektriske kjøretøy som er koblet til en skytjeneste og som overvåkes av et kontrollsenter for transport. Kjøretøyene er utstyrt med sofistikerte systemer for autonom kjøring. De er utviklet for å lokalisere den gjeldende posisjonen innen en radius på få centimeter, samt å overvåke i detalj og analysere fremferden til andre trafikanter, og deretter justere kjøretøyets fremdrift med stor nøyaktighet.

Kontrollsenteret overvåker fremdriften kontinuerlig og holder nøyaktig oversikt over kjøretøyets posisjon, batterinivå, last, servicebehov og en rekke andre parametere. Som i en industriell produksjonsprosess blir hastighet og fremdrift skreddersydd for å unngå unødvendig ventetid og sikre presis levering. På denne måten blir det mulig å minimere svinn i form av reserve beholdninger, og samtidig øke tilgjengeligheten. Kjøretøy som opererer på samme rute, samarbeider for å skape en optimal flyt.

I nær fremtid vil Volvo Trucks’ transportløsning bli videreutviklet i samarbeid med utvalgte kunder innenfor prioriterte bruksområder.

Fakta

Volvo Trucks utvikler en ny type transportløsning for gjentakende transport med høy presisjon mellom faste knutepunkter, som et supplement til de eksisterende løsningene.
Transportløsningen består av autonome,oppkoblede, elektriske kjøretøy og et kontrollsenter for transport.
Kjøretøyene brukes som trekkvognenheter, og er kompatible med eksisterende lasteenheter/trailere.
Fremdriften er helt elektrisk, uten utslipp av skadelige klimagasser og svært stillegående. Drivlinjen og batteripakken er av samme type som de som brukes i Volvo Trucks’ elektriske lastebiler.