Meny
Presenterer norske transportprosjekt for eksperter fra hele verden Fra venstre: Ida Gåserud, Olav Vestøl, Kristine Nøstdahl og Hans Cats. Foto: Rambøll

Publisert
07.September.2023

Presenterer norske transportprosjekt for eksperter fra hele verden

Utviklingen og forbedring av transportpolitikk er avhengig av kunnskapsutvikling. Rambøll er stolt av å kunne dele noen av våre bidrag i fremtidsrettede transportprosjekter fra Norge med et internasjonalt publikum på Den europeiske transportkonferansen (ETC) 2023.

Årets ETC samler fagfolk fra transportbransjen i Milano fra 6. til 8. september. Konferansen tiltrekker seg beslutningstakere, implementerere og forskere fra hele verden, og er et knutepunkt for deling av politikk, beste praksis og forskningsfunn. Rambølls bidrag spenner fra optimalisering av transportmodellberegninger til Universell Utforming og bærekraft.

– Vi er stolte og glade for å dele noen av de verktøyene og metodikkene vi har utviklet i infrastrukturprosjekter for sentrale kunder, og håper å kunne se disse løsningene tas i bruk også utenfor Norge, sier Sindre Levinsen, leder for Smart Mobility i Rambøll Norge.

Automatisert transportmodellering for norske infrastrukturinitiativer

I prosjektet “Kommuneplan E16 Kongsvinger–E6” ble Ramboll engasjert av Nye Veier for å inkludere evaluering av nytte og kostnader på det grunnleggende beslutningstakingsstadiet. Arbeidet med innovative teknikker for å evaluere flere alternativer førte til utviklingen av “RAPTER”, et verktøy som optimaliserer transportmodellberegninger med over 90 prosent. RAPTER gjør omfattende evalueringer mulig, og innenfor stramme tidsrammer.

Presentasjon av Olav Vestøl: Sesjon 2, onsdag 6. september.

Universell design: Forbedring av tilgjengelighet i kollektivtransport

Universell design i kollektivtransport legger vekt på en helhetlig tilnærming som er både rettferdig og sømløs. Å forbedre tilgjengeligheten beriker ikke bare transportnettverket, men øker også brukerengasjementet. Ruter, kollektivtransportmyndigheten i Oslo og Akershus, har delt sine strategiske mål, og et av disse er økt mobilitet for funksjonshemmede. For å oppnå dette kreves det en dyp forståelse av eksisterende barrierer.

Presentasjon av Hans Cats og Ida Gåserud: Sesjon 7, torsdag 7. september.

Bærekraft i motorveiprosjekter: Et omfattende rammeverk

De miljømessige konsekvensene av store transportprosjekter er ubestridelige, og inkluderer innvirkning på naturressurser, biologisk mangfold, samfunnsstrukturer og rekreasjonsområder. Spørsmålet er hvordan kan vi ivareta bærekraft i slike storskalaprosjekter? Innenfor “E39 Bokn–Bømlafjorden”-prosjektet har Rambøll utarbeidet et «blue print», som tar sikte på å hjelpe Statens Vegvesen med å finne riktig balanse mellom de ulike sidene av bærekraft.

Presentasjon av Kristine Nøstdahl: Sesjon 10, fredag 8. september.