Meny
Realcom effektiviserer logistikken hos Ringnes

Publisert
05.March.2015

Realcom effektiviserer logistikken hos Ringnes

Ringnes er en av de store aktørene som leder an i moderne logistikk. Etter at de fikk programvareutviklerne i RealCom til å utvikle visuelle sanntidløsninger, har de både fått full kontroll og merket økt interesse fra de andre store logistikkaktørene.

Jan Aas, Supply Chain System Manager i Ringnes i Norge og Carlsberg i Sverige, møter oss på det gigantiske anlegget hos Ringnes på Gjelleråsen. Her er det stor trafik av lastebiler gjennom vakta, og på en stor TV-skjerm i vaktbua gjenspeiles all trafik inn og ut. Her kan biler og paller spores i sanntid – men det er for bagateller å regne sammenlignet med den unike informasjonsstrømmen som skjer i produksjons- og lagerhallene.

Automasjon krever innovasjon

Aas tar oss med på et tavlemøte med de ulike lederne innen lager, utkjøring og transport. Selve møtet tar bare 10 minutter, men etterpå har lagersjefen full oversikt over driften, hvilke utfordringer teamene har hatt og hvilke tiltak som allerede er gjennomført for å komme à jour.

Hvordan kan det gå så glatt på en så enorm arbeidsplass med døgnproduksjon?

– Vi har et stort logistikkapparat og må være svært innovative. Med så mye automasjon, der roboter erstatter mennesker, må vi til en hver tid benytte de beste løsningene – og her har vi i Ringnes kommet veldig langt.

RealCom har utviklet et programmeringsverktøy de kaller Unifront. Med Unifront har de utviklet en rekke løsninger for oss som eliminerer tradisjonell koding og jobber med bilde og tekst etter drag-and-drop prinsippet. Dette medfører hurtig applikasjonsutvikling med meget lav feilmargin. unifrontapplikasjonene samler inn data fra forskjellige kilder og evaluerer datafangsten i sanntid. Og selv om løsningen først og fremst er et verktøy for å gi ledelsen full oversikt og grunnlag for å treffe raske beslutninger, er resultatet at alle på jobb har full oversikt over status – hele tiden, sier Aas.

Han forteller videre at Unifront i dag preger hele Ringnes lager- og transportstyring i tillegg til at applikasjonene brukes i produksjonen, blant annet ved etiketteringen. Store skjermer over hele anlegget viser sanntid informasjon i enkel grafik etter trafiklysprinsippet – ja, grafiken er så enkel at det ikke er nødvendig med noen form for kurs og opplæring.

Sanntid gir fortløpende avgjørelser

At informasjonen er i sanntid har snudd opp ned på hele logistikken i Ringnes. – Før vi hadde sanntid informasjon, var vi reaktive og måtte ta beslutninger basert på gammel informasjon. Den store styrken nå er at vi tar fortløpende avgjørelser. Husk, det er ekstreme mengder data som skal siles og gjøres til visuell informasjon.

Er noen av truckene eller robotene ute av drift, ser vi det på skjermen øyeblikkelig, fordi det lyser rødt. Dette handler ikke bare om å måle i sanntid – men å styre. I henhold til det vi måler, gir vi også kommandoer tilbake til høytlagerstyringen fra Swisslog for å optimalisere flten, sier Aas. Ringnes jobber etter LEANprinsippene og prøver å gjøre produksjon og lagerstyring så enkel, trygg og forutsigbar som mulig. Standardiserte oppsett og løsninger gjør det enkelt for folk å gjøre ting riktig – derfor blir det også færre personskader i et LEAN-oppsett.

– RealComs Unifront-løsninger er nærmest skreddersydde for LEAN-prinsippet. Klokken 14:00, én time før skiftbytte vet vi status, om det for eksempel er forhold som vil forsinke driften for neste skift. I så fall vet vi hva vi trenger av bemanningsforsterkninger for å komme à jour.

Ringnes pilot for løsningen

Utviklingen av programmeringsverktøyet kom i gang etter at gründerne i RealCom, Haakon Skallerud og Harald Hougen, sluttet i sin gamle jobb som var leverandør til Ringnes. De ble kontaktet av Ringnes og spurt om de ville jobbe for dem med softwareløsninger i forbindelse med innføring av LEAN. RealCom utviklet Unifront og ble betalt av Ringnes, men beholdt rettighetene.

– Vi har hatt et veldig tett og godt samarbeid. Tidligere skulle man ved en slik leveranse levere en 100 prosent spec. Vi gjorde det annerledes med tett dialog og heller grove rammer. Dette ble både billigere i penger og bedre løsningsmessig. I en slik situasjon kan man ikke vite alt – begge parter må «give & take». Tett samarbeid har gitt de beste løsningene, men RealCom jobber alltid under klare rammer, sier Aas. – Dette kan vi gjøre fordi vi har et flksibelt produkt, supplerer Skallerud.

SAP og Astro

Jan Aas forteller at Unifront handler om å fremstille kompliserte løsninger fra SAP og Astro til en enkel  informasjon alle forstår. Han sier ikke et vondt ord om SAP og Astro, men påpeker at de systemene ikke er laget for den enkelte operatør. Derfor har Ringnes erstattet skjermbilder fra SAP og Astro med applikasjoner i Unifront. På spørsmål om hvilke fordeler dette gir, kommer svaret kontant:

– Det viktigste er sanntids driftsinformasjon fra flre systemer – hele døgnet. Dette gir grunnlag for raskere og riktigere beslutninger og bedre ressursbruk. Løsningen sammenstiller hele driften og sørger for bedre kommunikasjon mellom lager og transport. Sjåførene på lastebilene får den samme informasjonen, og selv kundene får varsel om levering og eventuelle forsinkelser.

Måler økt effektivitet

På spørsmål om KPI-er (Key Performance Indicator) i forhold til Unifront og om Ringnes kan dokumentere økt effektivitet, er Aas helt klar. – Her har vi kommet langt. Vi blir stadig mer effektive, og det hjelper Unifront oss å måle. I Ringnes vet vi hvor vi må sette inn ressurser for å klare KPI-ene – og vi får forklaringer på hva som går galt, som skader, forsinkelser, brekkasje med mer. Vi har jo live KPI døgnet rundt, som både gir oss full kontroll på målene våre og gjør oss i stand til å ta fortløpende og riktige avgjørelser – det er jo her hele forskjellen fra andre systemer ligger.

Dessuten tar vi i dag bedre beslutninger enn vi gjorde tidligere, og det gir lavere kostnader, sier han. Det andre som er spesielt er at Unifront-løsningene passer alle systemer. Alle applikasjonene er sugerør ned i de øvrige systemene hos Ringnes for å samle informasjon. I dag benytter Ringnes 11 av i alt 23 programpakker som RealCom har utviklet i Unifront.

– For selv om vi i Ringnes har vært sentrale for  programutviklingen, har RealCom også utviklet spesielle programpakker for avis, trykkerier og næringsmiddelbransjen. Men det dukker hele tiden opp nye behov fra Ringnes-organisasjonen om å skaffe bedre informasjon, og det løser utviklerne alltid raskt, effektivt – og faktisk billig.

Fordeler for alle brukergrupper

De 23 programpakkene i Unifront er fordelt på fire områder: Ressurs, Produksjon, Lager og Oversikt, og per i dag dekker de alle områder innen såkalt Warehouse Management. Dette innebærer at, avhengig av bransje og størrelse på bedriften, man som kunde kan plukke de applikasjonene som er mest aktuelle. Når vi spør Jan Aas om Unifront-løsningene gir Ringnes konkurransefordeler, kommer svaret kontant:

– Ja, det får vi gjennom bedre informasjon og raskere beslutninger. Dette gir kjempegod ITstøtte for øverste ledelse, som alltid kjenner pulsen på driften. For logistikkledelsen betyr det god informasjon og enkel visualisering av utstyret. Sjåførene vet når de kan dra og hvor bilen skal hente neste last. Og kundene får informasjon om pallene og når varene kommer.

RFID forenkler

Ringnes står aldri stille, og det gjør ikke Jan Aas heller, der han pendler mellom den norske og svenske virksomheten.

– Vi ønsker å vite om og effektivisere det som skjer fra lastebilen kjører inn porten her, og til den kjører ut igjen med full last. Derfor må vi også gjøre ting enkelt. Vi ser at det er stort behov for å videreutvikle og tilgjengeliggjøre løsningen vår til iPad og mobil – og det er jo også helt naturlig. Det er en jobb for utviklerne – akkurat som de har fiset vår nye RFID-løsning.

Nå har vi brikker på truckene som registrerer alt som skjer og som dermed gjør arbeidsprosessen lettere. Unifront, sammen med RFID, scannere og fotoceller, er blitt en meget god løsning. Jeg kan ikke forestille meg en drift på Ringnes uten Unifront. Vi er nå vant til å se  KPI-tallene live – og det er vanskelig å se vår virksomhet uten en sanntidsløsning og det visuelle, enkle skjermbildet. Barna våre ville skjønt løsningen, avslutter han entusiastisk.