Meny
Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter Foto: Scandinavian Stockphoto

Publisert
03.June.2020

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter

– Transport er en kritisk samfunnsfunksjon, og i store deler av landet er de kommersielle rutene viktige bidragsytere. Vi står nå også foran sommersesongen, og ekspressbussene er bindeledd mellom mange byer og turistdestinasjoner. Som følge av den situasjonen vi nå står i, melder næringen om en betydelig tæring på egenkapitalen og fare for nedleggelser. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover. Derfor foreslår vi nå å bevilge 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ekspressbussene og andre kollektivruter som drives på kommersielt grunnlag, har i likhet med annen kollektivtransport opplevd en betydelig svikt i inntektene under smittevernstiltakene som er innført som følge av covid-19-pandemien. Ettersom rutene drives kommersielt, har de ikke mottatt noen særskilt form for støtte utover de generelle tiltakene som er innført for næringslivet.

Ifølge NHO Transport ble mellom 85 og 95 prosent av passasjerene til ekspressbussene borte etter at regjeringen innførte restriksjoner på grunn av covid-19-pandemien. Fortsatt ser det ut til at busser kun vil kunne fylle halvparten av setene i overskuelig fremtid som følge av smitteverntiltak. Dette kan innebære at hver avgang vil gå med tap.

Regjeringen vil bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og foreslår nå å opprette en tilskuddsordning for kommersielle buss- og båtruter. Ordningen skal avhjelpe inntektsreduksjon som følge av smittevernstiltak. Regjeringen vil utarbeide nærmere retningslinjer for tildeling av midlene.