Meny
Regjeringens ambisjoner henger ikke sammen med teknologiutviklingen Foto: NLF

Publisert
11.January.2021

Regjeringens ambisjoner henger ikke sammen med teknologiutviklingen

Regjeringen signaliserer sterke ambisjoner om reduksjon i klimautslipp i deres fremlegging av Klimaplan 2021-2030. Ambisjonene henger imidlertid ikke sammen med teknologiutviklingen innen godstransport.

– Vi er i så vidt i gang med å få tilgang på gode klimavennlige alternativer for nærtransporten og varebiler som kjører «last mile». Det er vel og bra – og om noen år vil disse alternativene kanskje dominere dette segmentet, men hva med langtransporten? spør administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

– Ønsker å være en del av løsningen

Statsminister Erna Solberg sa i fredagens fremlegging av regjeringens klimaplan at de satser på fremtidens teknologi, og ønsker å tilrettelegge for å holde utviklingen innen hydrogen og elektrisitet her i Norge. Statsministeren poengterte at forskning og innovasjon er viktig for å bidra til løsninger som bidrar til å redusere klimautslippene.

– Godstransportbransjen jobber for å være bærekraftig og ønsker definitivt å være en del av løsningen, men ambisjonene må stå i stil med teknologiutviklingen. Løsningene bransjen bruker må være driftssikre og økonomisk bærekraftige, hvis ikke blir dette bare meningsløs symbolpolitikk der ministre avduker den ene nyvinningen etter den andre – som går rett fra tv-skjermen til stillstand. Nullutslippsteknologi for tungtransporten finnes fortsatt ikke, og for nærtransporten er vi så vidt i gang. Dette faktum kan det virke som regjeringen ikke vektlegger i særlig grad, poengterer Mo.

– Uten lokale utslipp

Et sterkt press på løsninger før teknologien er moden, vil åpenbart føre til økte transportpriser.

– Regningen vil gå videre til kundene våre, og spørsmålet blir jo da om kundene er villige til å akseptere økte priser, eller om de i stedet, i enda større grad enn i dag, snur seg rundt og kjøper lavpristransport fra utenlandske transportører. Og da fra leverandører som ikke er opptatte av eller forpliktet til å følge den norske regjeringens ambisjoner, verken på klima eller andre områder, forklarer Geir A. Mo.

NLF-direktøren er opptatt av at næringen ønsker å opptre bærekraftig.

– NLF-bedriftene har i alle år ligget i fremste rekke når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Allerede i dag kjøres 93 av 100 km i en NLF-lastebil med Euro 6-motor, uten lokale utslipp i det hele tatt. Dersom næringen hadde fått beholde tilgangen til den syntetiske dieselen HVO 100, hadde vi også være ekstremt klimavennlige. Den dieselen ble imidlertid effektivt feid av banen som alternativ, takket være regjeringens avgiftspolitikk, minner Mo om.

– En kundedrevet næring

Han fremhever at når klimavennlig teknologi er tilgjengelig og kundene er villige til å betale for den, vil den også bli tatt i bruk.

– Det er imidlertid usedvanlig viktig å huske på at transportnæringen til de grader er en kundedrevet næring i en sterk internasjonal konkurranse. Å tro næringen alene skal bære kostnaden med utslippskutt, er imidlertid å tro på klima-nissen. Det finnes overhodet ikke økonomi i norsk transportnæring til det, avslutter Mo.