Meny
Regjeringens Klimaplan må føre til en kursendring for Nasjonal Transportplan Foto: Rune Fossum

Publisert
11.January.2021

Regjeringens Klimaplan må føre til en kursendring for Nasjonal Transportplan

Godsalliansen mener at Klimameldingen regjeringen la frem i dag forplikter regjeringen til å prioritere de prosjektene som kan få raskt effekt for mer effektiv godstransport og lavere klimagassutslipp i kommende Nasjonal Transportplan (NTP).

Regjeringen la i dag frem en offensiv plan for hvordan Norge skal kutte sine klimautslipp de neste ti årene. I løpet av våren skal regjeringen skal legge frem forslag til ny NTP for perioden 2022-2033. Det er den største utbyggingsplanen Stortinget skal vedta for samme tidsperiode.

– Det vil ikke være mulig å nå klimamålene om vi ikke endrer kurs. Vi må både begrense oss med hensyn til store nye utbygginger, og vi må gjøre vedtak som endrer transportmønstrene i retning av mer klimavennlige transportbærere, som sjø og jernbane, sier Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund og leder av Godsalliansen.

Regjeringen skriver i Klimaplanen at Nasjonal Transportplan 2022-2033 skal bygge opp under halveringsambisjonen i transportsektoren.

– Det er positivt at regjeringen signaliserer en ambisjon, men det er ikke nok. Det må være et absolutt krav. Det må innføres et klimatak for NTP og et arealregnskap som sikrer at vi ikke ødelegger naturmangfoldet. Klimameldingens tiltak på transportsektoren er ikke nok til å oppnå dette, sier Hansen.

Nasjonal Transportplan er først og fremst en plan for utbygging av infrastruktur. Denne infrastrukturen og hvilke utbygginger som prioriteres er helt grunnleggende for hvordan transportmønstrene i Norge vil utvikle seg de neste ti årene.

– Hvis regjeringen mener alvor med disse klimamålene, er de nødt til å prioritere utbyggingsprosjekter som fører til at godstransport løftes over på mer miljøvennlige taransportbærere som sjøfart og jernbane, sier Hansen.

Prosjektene som står i kø for å styrke godstransporten på sjø og jernbane er relativt sett svært små i forhold til de store utbyggingsplanene tradisjonelt preger NTP. Utvidelse av et krysningsspor på jernbanen, som kan løfte tusenvis av trailere fra vei til bane i året, koster som rundt 200 mill kr. Det er 0,05 promille av utbyggingen av fergefri E39 estimert til 382 mrd. En havnemudring koster omtrent det samme som én kilometer med motorvei.

– En utfordring for tidligere transportplaner er at de har lagt mer vekt på fremskrivninger av hva som vil skje om man ikke tar grep, enn hvordan vi ønsker at utviklingen faktisk skal bli. Kommende NTP må legge de politiske målsettingene til grunn for Nasjonal Transportplan. Basert på målene til storsamfunnet. Da må de prosjektene som kan få raskt effekt for mer effektiv godstransport og lavere klimagassutslipp prioriteres, avslutter Hansen.