Meny
Rekordår med betydelig vekst

Publisert
15.February.2018

Rekordår med betydelig vekst

Karmsund Havn legger bak seg et rekordår, hvor spesielt containersegmentet har hatt en enorm vekst.

Totalt passerte det 28.000 TEU (20ft containere) over kai i 2017, noe som er en økning på hele 34 % sammenliknet med 2016. Karmsund Havn er dermed en av havneområdene i Norge som øker mest i dette segmentet. For å visualisere; 28.000 stykkk 20-fots containere, tilsvarer en containerrekke fra Haugesund til Haukelifjell (over 17 mil).

l den høye veksten er økning i produksjonen hos den lokale industrien, overføring av gods fra vei til kjøl og en styrking av havnens linjetilbud. Karmsund Havn har tilrettelagt for industri og har bygget ut infrastruktur, som har bidratt til veksten

Mot slutten av 2018 åpner vi første del av det som blir Norges mest effektive containerterminal.

– Tore Gautesen

Over Haugesund Cargo Terminals, har det totalt gått over 1,1 millioner tonn gods i 2017. Sammenlignet med 2016, tilsvarer dette en økning på 6 %. Godsomslaget vil si at det passerer gods tilsvarende vekten av 3.000 VW Poloer over kai, hver eneste dag.

Innenfor fisk ser vi en økning på hele 39 % losset fisk sammenlignet med 2016. Dette er et segment vi forventer en videre vekst innenfor, de kommende årene.

– Vi satte oss et mål om 28.000 TEU over havneområdet i 2017. Når vi nå oppnår dette, skyldes det godt arbeid blant både rederier, speditører og vareeiere. I 2018 sikter vi samlet mot 35.000 TEU. Det er svært gledelig å se utviklingen på Haugesund Cargo Terminals (Husøy), og det viser igjen at utvidelsen av HCT kommer på riktig tidspunkt. Mot slutten av 2018 åpner vi første del av det som blir Norges mest effektive containerterminal. For første gang får vi en terminal som er 100 % dedikert til containertrafikken. Vi øker dessuten ro-ro kapasiteten betydelig og får to ro-ro ramper og et større område for oppstilling av rullende gods. Havnens ambisjon er å være et av de viktigste godsknutepunktene i Nordsjøen og den betydelige veksten vi ser i containertrafikken er med på å gi fart til ambisjonen, sier Havnedirektør Tore Gautesen.