Meny
Rekordhøy trivsel i Posten

Publisert
07.April.2016

Rekordhøy trivsel i Posten

Til tross for store omstillinger og nedbemanning, trives de ansatte i Posten Norge bedre enn noensinne og er mindre og mindre syke.

I 2015 svarte 82 prosent av medarbeidernes på konsernets organisasjonsundersøkelse. Den viste en tilfredshet på rekordhøye 80 poeng (på en skala fra 1 – 100) og at medarbeidertilfredsheten i Posten har steget gradvis år for år fra 61 poeng da undersøkelsen startet i 2001.

– Dette er tidenes beste resultat for konsernet og et resultat som få andre store, sammenlignbare virksomheter kan måle seg med. Det er ganske utrolig. Man skulle nesten ikke tro det var mulig, med tanke på at Posten Norge har gjennomført store omstillinger og redusert bemanningen med rundt 1000 ansatte hvert år, de siste årene, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Flere på jobb

Parallelt med økende trivsel, synker sykefraværet i Posten Norge. Siden 2006 har konsernet gjennomført et omfattende arbeid for å få ned sykefraværet, og ført til en nedgang i perioden fra 9,2 prosent til 6,0 prosent i 2015.

Det betyr 559 flere medarbeidere på jobb i dag sammenlignet med inngangen til 2006.

– Jeg mener suksessfaktorene er godt teamarbeid og langsiktig jobbing med sykefravær. Det er meget tilfredsstillende å se at valgene vi tok for mange år siden, nå gjør at de ansatte trives godt og har lavere sykefravær. Vi har mange ildsjeler i konsernet som lever for å levere og som finner nye veier for å løse kundenes hverdagsproblem, sier Mejdell.

Har spart én milliard

I tillegg til at lavere sykefravær betyr flere medarbeidere på jobb, innebærer det også store økonomiske besparelser for konsernet. Siden 2006 har Posten Norge spart over 1 milliard kroner som følge av redusert sykefravær og færre skader.

I tillegg til lavere sykefraværs- og skadekostnader, er kostnadene til pensjons- og forsikringsavtaler redusert kraftig. Dette utgjorde til sammen en besparelse på 223 millioner kroner i 2015.