Meny
Rekordresultat for Dachser Nordic Foto: Dachser

Publisert
18.June.2021

Rekordresultat for Dachser Nordic

Dachser Nordic leverer et rekordresultat for 2020 med en omsetning på nesten 1,81 milliarder kroner og et resultat før skatt på 97,8 millioner kroner – en økning på mer enn 30 prosent sammenlignet med 2019. Dermed fortsetter fremgangen for Dachser Nordic til tross for at 2020 står i skyggen av koronapandemien.

– De flotte resultatene for 2020 bærer preg av at vi har holdt løftet vårt om å være en stabil logistikkpartner for kundene våre under hele koronakrisen, sier René Sidor, Managing Director for Dachser Nordic.

– Vi følger den fastlagte strategien og fortsetter å styrke markedsposisjonen innenfor kjernevirksomheten vår. Dermed er vi enda et skritt nærmere å realisere målet om å være den foretrukne stykkgodspartneren i Norden.

Årsregnskapet for 2020 viser generelt et økt resultat før skatt for alle de tre selskapene i Dachser Nordic: Dachser Denmark A/S, Dachser Norway AS og Dachser Sweden AB.

Dachser Denmarks aktiviteter for både European Logistics og Air & Sea Logistics har utviklet seg positivt på tross av et lite fall i omsetningen, noe som skyldes et lavere kostnadsgrunnlag og forbedret effektivitet. Samlet sett har Dachsers forretningsområde for sjø- og luftfrakt dratt fordel av å ha sin egenkontrollerte luftfraktkapasitet i form av chartrede avganger i 2020, og de høye fraktratene for interkontinental transport har også bidratt til resultatet. Begge divisjonene i Dachser Sweden har kunnet fortsette den positive kurven både når det gjelder omsetning og resultat, men den største fremgangen hadde det norske datterselskapet for European Logistics, som igjen oppnådde en markant økning i både omsetning og resultat. Resultatet før skatt økte med drøyt 70 prosent fra 23,1 millioner norske kroner i 2019 til drøyt 39,3 millioner norske kroner i 2020.

Lojal mot kunder og partnere

– Vi fortsetter den positive utviklingen i Danmark, Norge og Sverige som vi har opplevd de siste årene, fastslår René Sidor.

– Hele det europeiske nettverket vårt har vært i full drift, og vi har fortsatt kunne kjøre våre daglige linjebiler fra Skandinavia til hele Europa. Dette har bare vært mulig takket være den tette dialogen vi har med samarbeidspartnerne våre, som har vist imponerende fleksibilitet i forhold til det volatile markedet.

Direktøren utdyper videre at den nordiske organisasjonen har vært i stand til å disponere volumene på en intelligent måte i Dachsers europeiske stykkgodsnettverk:

– Dermed har vi fortsatt kunnet leve opp til våre egne skyhøye krav til kvalitet, service og ikke minst transittider til tross for et ustabilt marked i en verdensomspennende krise. Det som teller aller mest, er at vi fortsatt har vært lojale mot kundene våre, selv i de verste periodene av pandemien. Vi har støttet dem slik at de har kommet seg godt gjennom denne vanskelige perioden ved å opprettholde service- og kostnadsnivåene våre på tross av de alvorlige utfordringene og kostnadseffektene som vi har vært nødt til å ta høyde for, fortsetter René Sidor.

Ifølge René Sidor skyldes Dachser Nordics positive resultater blant annet en kombinasjon av flere faktorer:

Krisehåndtering i forhold til eksterne kriser er ikke et nytt begrep i Dachser-regi, noe som er én av grunnene til at vi har kunnet prestere så gode nordiske resultater på tross av den svekkede verdensøkonomien», forklarer René Sidor. «For det første har vi hatt et solid grunnlag å bygge videre på i kraft av sterke 2019-resultater for alle de tre selskapene. For det andre har vi opplevd en imponerende omstillingsvilje og fleksibilitet i nettverket vårt, noe som understreker at nettopp stykkgodsnettverket er blant de største markedsfordelene vi har – også i Skandinavia. For det tredje har mange kunder bekreftet serviceavtalene sine med Dachser som et positivt svar på lojaliteten vi har vist under krisen, sier René Sidor.

Likevel opplever det nordiske logistikkonsernet en endring i kravene som kundene stiller til logistikken.

– Vi følger kundenes forsyningskjeder og tar høyde for eventuelle endringer i behovene deres. Vi opplever blant annet nye krav til mer miljøvennlig transport. Det imøtekommer vi ved å jobbe med dette på nordisk nivå og stille krav til samarbeidspartnerne våre om euronormer og CO2-reduksjon. Vi har allerede et samarbeid med Oslo kommune om City Distribution, og København kommune har også definert klimamål som vi ønsker å bidra til å nå, forteller René Sidor.

Dermed er fokusområdene for 2021 på plass. Den nordiske direktøren ser optimistisk på et år som hittil har vært preget av vaksineutrulling som et lys i enden av pandemitunnelen og en ytterligere stabilisering av godsmengdene.

– I 2020 har vi hatt en klar målsetning om å være en stabil og pålitelig logistikkpartner for kunder og samarbeidspartnere, og det vil vi fortsette å være i 2021, sier René Sidor.

– Våre 477 medarbeidere i Danmark, Norge og Sverige har gjort en ekstraordinær innsats i 2020 – ellers hadde resultatene sett annerledes ut. Jeg er takknemlig for den fleksibiliteten, lojaliteten og utholdenheten som alle har utvist. Det har krevd mye energi å hele tiden skulle tilpasse seg en pandemi. Med utgangspunkt i disse erfaringene skal vi nå fortsette å holde den kursen vi har satt.