Meny
Rekordvekst i containertrafikken

Publisert
22.May.2018

Rekordvekst i containertrafikken

I 2017 opplevde Karmsund Havn et rekordår, hvor spesielt containersegmentet opplevde en sterk vekst. Totalt passerte det 28.000 TEU (20ft containere) over kai i 2017, en økning på hele 34 prosent sammenliknet med 2016.

Etter årets fire første måneder, kan Karmsund Havn melde om en solid start på 2018.

– Sammenlignet med samme periode 2017, ser vi en økning på hele 29,6 % innen containertrafikken. Over 10.400 TEU har passert over kai i første tertial. Den optimistiske prognosen for 2018 var en økning på 25%, og det er motiverende å se at dette er godt innenfor rekkevidde. Karmsund Havn vil i løpet av sommeren anskaffe ny havnekran, som blant annet vil bli benyttet på containerterminalen.

– Karmsund Havns utvikling innenfor containermarkedet er meget tilfredsstillende. Veksten ligger over prognosene og dersom trenden holder ut året, vil vi passere 40.000 TEU (containere) i år. Regionen har et næringsliv i kontinuerlig vekst, med høy aktivitet, kombinert med at rederiene og vareeierne stadig velger å flytte mer gods over fra vei til kjøl. Det er svært positivt at short sea (intra europeisk last) øker betydelig, det betyr at en lykkes med å overføre gods fra vei til kjøl, og samtidig fjerne langtransport fra veinettet, uttaler Havnedirektør Tore Gautesen.