Meny
REMA 1000 på vei mot grønnere varetransport Foto: Rema 1000

Publisert
20.May.2022

REMA 1000 på vei mot grønnere varetransport

REMA 1000 erstatter nå en av tre lastebiler med biogasstransport, på veien for å nå målene om en grønnere varetransport. De første biogassbilene ruller ut på veiene i Østlandsområdet denne uken. Med mål om å reduserer Co2 utslippene med over 1000 tonn.

12 biogass-biler ble i 2021 bestilt inn til REMA Distribusjon. 11 til bruk på Østlandet og en i Trondheim.

– Vi har vedtatt at alle våre egeneide tyngre kjøretøy skal byttes til mer miljøvennlige biler innen utgangen 2026 – de skal enten være nullutslipp eller gå på biogass. Ikke bare det; innen 2030 skal all fast innleid transport gjøre det samme med sine biler, forteller Rune Herje, transportdirektør i REMA Distribusjon.

Transport står for 85 prosent av CO2-utslippene

Varetransport på vei utgjør under 10 % av CO2 utslippene i Norge, men ca 85% av utslippene for REMA Distribusjon. Ved å gå over til biogass reduserer vi co2 utslippet med ca. 100 tonn pr bil. Tog vil alltid være førstevalget der det lar seg gjøre, men for å få en raskere overgang til mer miljøvennlig drivstoff er biogass det alternativet som raskest gir resultat der det ikke er mulig å bruke tog.

– På kort sikt satser vi primært på biogass, fordi vi har tilgjengelig teknologi tilpasset tyngre kjøretøy som kan kjøre på biogass og det krever vesentlig lavere investeringer enn for EL og hydrogen å skifte til biogass. Når det er sagt så følger vi med, utviklingen på EL går raskt. Vi har derfor startet opp et pilotprosjekt på EL og regner med å ha vår første EL-lastebil i 2023, sier Herje.

Humper i veien for det grønne skifte

REMA Distribusjon eier ca. 20 prosent av bilparken og leier inn resterende 80 prosent av transporttjenestene fra ulike transportører i hele Norge. Disse transportørene er ofte lokale arbeidsgivere som skaper lokale arbeidsplasser.

– Skal vi lykkes med klimamålene må vi få med oss transportørene våre. Investeringene ved å skifte til biogass er betydelig lavere enn EL og hydrogen. Tilgjengeligheten på egnede biler som kan gå på biogass er også langt bedre. Skal vi få med oss alle må vi få et bedre utbygd nett av fyllestasjoner, man kjøper ikke en bil man ikke får fylt drivstoff på. I tillegg må man ha positive insentiver, som fritak for bompenger på lik linje med EL og hydrogen, og forutsigbare rammebetingelser som gjøre skiftet overkommelig for de aller fleste transportører. Det får vi bare til hvis investeringsgraden ikke blir for høy, og insentivene blir så gode at de ser at de kan drive bærekraftig både økonomisk og miljømessig. Det har vi også utfordret politikerne på, fortsetter Herje.

Biogass vil erstatter fossilt drivstoff

– Det geniale ved biogass har vært kjent lenge. Avfall omgjøres til et klimanøytralt drivstoff. Det er flott at Rema 1000 går foran og kjøper 12 biogass-lastebiler. Biogass vil være én av de løsninger vi trenger for å erstatte fossilt drivstoff, sier prosjektleder Ingelin Noresjø i NHOs Grønt Landtransportprogram