Meny
Revisjon av betingelser for transport i Norge

Publisert
21.July.2015

Revisjon av betingelser for transport i Norge

Vareeierne i Norge har gjennom representanter fra Norsk Industri og NHO gjennomført forhandlinger med NHO Logistikk og Transport og deres nordiske søsterorganisasjoner for å revidere de alminnelige bestemmelsene for godstransport – NSAB. Nå foreligger et utkast til avtale med speditørene. Dette skriver Norsk Industri i en pressemelding.

– Nå ønsker vi innspill fra transportkjøperne sier, fagsjef for transport og logistikk i Norsk Industri, Jo Eirik Frøise.

Det har vært gjennomført forhandlinger mellom representanter fra alle de nordiske landene innen Nordisk Speditørforbund og representanter tilsvarende fra vareeiersiden. NHO og Norsk Industri har representert vareeiersiden fra norsk side. Sverige har vært representert ved Svensk Næringsliv og ICC Sverige, Danmark ved Dansk Erverv, og Finland ved EK og ICC Finland.

KVALITETSSIKRING

Siden vi i 2010 ble invitert inn til forhandlinger med speditørsiden i Norden, har vi gjort betydelige anstrengelser for å kvalitetssikre arbeidet på brukersiden. Vi har gjennom flere spørreundersøkelser mottatt svar fra over 400 NHO-bedrifter om deres erfaringer med NSAB 2000. I tillegg har vi gjennomført en rekke møter med bedrifter, både en-til-en-møter og fellesmøter, for å få utdypet relevante spørsmål og kvalitetssikre arbeidet underveis i forhandlingene. Arbeidsgruppen på transportbrukersiden har også i flere omganger leid inn ytterligere konsulenttjenester for å sikre at arbeidet er i tråd med næringens interesser, noe som har tilført forhandlingene gode innspill. I flere forhandlingsmøter med speditørsiden har også konsulenten deltatt som rådgiver og kommet med nyttige innspill direkte.

Da forhandlingene ble avsluttet i mars 2015, og det forelå et omforent forslag til nye regler, ble det fra transportbrukersiden leid inn ekstern juridisk bistand med spisskompetanse innenfor transportrett via advokatfirmaet DLA Piper ved advokat Asbjørn Aanesen. Dette ble gjort for å kvalitetssikre at forhandlingsresultatet er i tråd med gjeldende rett i Norge.

GODT NORDISK SAMARBEID

Den norske forhandlingsgruppen har også hatt god kontakt med brukersiden i både i Sverige, Finland og Danmark. Vi har her hatt flere egne møter for å fremme felles krav for brukersiden. I tillegg har vi i samarbeid med Danske Erverv engasjert advokat Henrik Thal Jantzen i KromannRuemert, som også deltok i arbeidet med NSAB 2000, for bistand og innspill under forhandlingene. Advokat Asbjørn Aanesen, DLA Piper, har også bistått i avslutningen av arbeidet for kvalitetssikring av avtaleutkastet mot norsk transportrett.

Forhandlingsgruppen har i tillegg hatt særskilte møter med speditørsiden i Norge, NHO Logistikk og Transport, og har i disse møtene fått gjennomslag fra transportbrukersiden for enkelte nasjonale unntak.

Dokumentet er framforhandlet på engelsk og er oversatt til norsk av Allegro språktjenester i Bergen. Den norske oversettelsen er omforent og godkjent av både transportbrukersiden og speditørsiden i eget møte.

NY NSAB 2015

Brukersiden i Norge har fremlagt og fått gjennomslag for en rekke endringer under forhandlingene, men selvsagt ikke alle. Våre innvendinger med alternative endringsforslag er meddelt forhandlingsledelsen på brukersiden, og er således spilt inn i den nordiske forhandlingsprosessen mellom speditørforbundene og brukersiden.

Les forslagene her.