Meny
Riktig å legge bilavgiftene på utslipp

Publisert
12.October.2016

Riktig å legge bilavgiftene på utslipp

I forslaget til statsbudsjett 2017 fortsetter dreiningen av kjøpsavgiftene på bil fra motorrom til utslipp.

– Nyere, tryggere og mer miljøvennlige biler på veiene er viktig for klimaet og trafikksikkerhet, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund. – Dreiningen til å legge avgift på utslipp i stedet for bilens motorkraft, vil på sikt føre til nedgang i klimautslippene fra den norske bilparken.

Regjeringen fortsetter å fase ut vekt- og effektkomponentene i engangsavgiften i årets statsbudsjett. Samtidig justeres CO2-avgiften i kjøpsavgiftene på bil. NAF har lenge vært en pådriver for at det er bilens utslipp som bør avgiftsbelegges. Samtidig har vekt-komponenten mye å si for å gjøre de mest trafikksikre bilene billigere. Derfor er det bra at denne reduseres.

Forurenser skal betale

Salgstallene for nye biler for 2016 viser at det fortsatt er noe vei å gå før man når klimamålene for utslipp fra vegtrafikken.

– Bilene som selges i dag vil leve lenge på norske veier. Da er det viktig at de modellene som slipper ut minst, er mest attraktive på pris også i dag. Nå skal vi se på detaljene i hvordan dette forslaget slår ut. Det er viktig at prinsippet om at forurenser skal betale også vises i bilsalget, sier Skjøstad.

Økte drivstoffavgifter

Som varslet økes veibruksavgiften på bensin med 15 øre/ l og diesel med 35 øre/ l. Dette skal kompenseres med blant annet om lag 12 % redusert årsavgift, noe NAF støtter.

– Da kan den enkelte betale avgift kun for den perioden bilen er i bruk, sier Skjøstad.

Kunne også økt vrakpanten

Det foreslås ingen endring i vrakpanten, ei heller tilskudd til vraking av de eldste bilene i neste års budsjett.

– Gjennomsnittsalderen for bilparken i Norge har stått stille på 10,5 år de siste fire årene. Det er nødvendig å få de eldste og mest forurensende bilene bort fra veiene. De rødgrønne doblet i sin tid vrakpanten, de kunne de blåblå også gjort, mener Skjøstad.