Meny
Roper varsko: Norge kan bli uten kritiske varer om transporten stopper opp Foto: NHO

Publisert
17.March.2020

Roper varsko: Norge kan bli uten kritiske varer om transporten stopper opp

Elektroforeningen roper varsko, og advarer om at det kan bli mangel på kritiske varer om transporten stopper opp. De fleste store transportørene har nå erklært force majeure som følge av koronaviruset og tiltakene myndighetene har satt i verk. Nå må myndighetene på banen for å sikre at transportårene for varer rundt om i Norge og inn og ut av landet holdes åpne og at mest mulig av varetransporten får gå som normalt.

Det sier Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen. EFOs medlemmer leverer varer og utstyr landet rundt som er kritisk for blant annet strømforsyning og elsikkerhet. Nå er flere av medlemmene bekymret for om varene kommer frem i tide.

Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen. Foto: EFO

Vi støtter helt og fullt de tiltakene myndighetene gjør for å begrense spredningen av koronaviruset og stiller oss lojalt bak disse. Samtidig er vi bekymret for at stengte grenser skal føre til problemer med vareleveringene. – Det er helt nødvendig at myndighetene tar grep for å sikre at det ikke skjer, sier Voie.

Han nevner flere mulige tiltak:

  • Unntak i karantenebestemmelsene for sjåfører
  • Sikkerhet for at utenlandske sjåfører fortsatt kan krysse grensene og levere varer rundt om i Norge
  • Gjøre det lettere å midlertidig ansette sjåfører som er permittert fra andre bransjer i transportnæringen

Voie forsikrer også om at bransjen selv vil gjøre det de kan for at varer skal komme frem og at sjåfører skal unngå smitte. Det innebærer å følge myndighetenes råd for smittereduserende tiltak, i tillegg til at det gjøres grep for å redusere behovet for kontakt mellom sjåfører og andre ansatte.