Meny
Ruters utprøvning av selvkjørende busser er i gang Foto: Ruter

Publisert
06.January.2020

Ruters utprøvning av selvkjørende busser er i gang

Pågående samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og Bymiljøetaten utvides til nye omgivelser.

Ruters nye linje med selvkjørende busser på Nedre Bekkelaget i Oslo er nå åpen for for passasjerer. De neste 12 månedene skal tre selvkjørende busser trafikkere strekningen mellom Malmøya holdeplass og Nedre Bekkelaget skole, som et tilskudd til eksisterende kollektivtransport i området. Linjen med selvkjørende busser har fått navnet 85b

Formålet med prosjektet på Nedre Bekkelaget er å undersøke hva en rute med selvkjørende minibusser kan ha å si for hverdagslogistikken i et nabolag. Den nyopprettede busslinjen skal bidra til økt avgangsfrekvens og et bedre kollektivtilbud på strekningen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Oslos kollektivtransport har fått 4000 nye avganger de siste årene, og de neste årene skal vi styrke T-banen og bussen spesielt i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Samtidig er jeg glad for at vi også kan prøve ut nye former for kollektivtransport gjennom selvkjørende kjøretøy. Målet vårt er å tiltrekke oss flere reisende, uttaler byrådsleder Raymond Johansen i forbindelse med oppstarten på Ormøya.

22.000 reisende så langt

Ruters utprøvning av selvkjørende busser ble startet opp med linje 35 mellom Rådhusplassen og Vippetangen i mai i år. Siden oppstart har ruten langs Akershusstranda blitt benyttet av over 22.000 passasjerer, og interessen for pilotprosjektet har vært høy.

Ruter mener at selvkjørende kjøretøy vil komme til å spille en viktig rolle som del av fremtidens mobilitetstilbud i Oslo-området, men før det kan vurderes større flåter og faste rutetilbud må teknologiens potensial og bruksområder utforskes.

– Oslo, Norge og verden trenger å kutte klimagassutslipp, så vi trenger at flere reiser kollektivt. Nå settes de selvkjørende bussene for første gang inn i et boligområde i Oslo, hvor de blir en del av lokalbefolkningens reisehverdag og skal bidra til et bedre reisetilbud. Ambisjonen er at den nye linjen kan gjøre det lettere for de som reiser denne strekningen å la privatbilen stå, sier Hanna E. Marcussen, byråd med midlertidig ansvar for miljø og samferdsel.

«Gorm og Malma»

Kjøretøyene som benyttes på Nedre Bekkelaget er av samme typen som på Akerhusstranda – den elektriske minibussmodellen Arma fra franske NAVYA. Hvert av kjøretøyene har åtte sitteplasser og bemannes av en vert som står for informasjon og service overfor passasjerene. For å sitte på kreves ordinær Ruter-billett.

I likhet med bussene på Akershusstranda vil kjøretøyene holde en maksfart på 18 km/t. To av kjøretøyene som skal trafikkere strekningen, «Gorm» og «Malma», er oppkalt etter Ormøya og Malmøya av elever på Nedre Bekkelaget skole.

Samarbeid for smartere transport

Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune samarbeider om selvkjøringsutprøvningen som et delprosjekt under en større satsing kalt «Smartere Transport i Oslo-regionen» (STOR). Hensikten med STOR er å utnytte teknologiske fremskritt til å gjøre transporten i Oslo-området enklere, mer bærekraftig og mer kostnadseffektiv.

Det danske mobilitetsselskapet holo (tidligere Autonomous Mobility AS) står for leveranse og drift av de selvkjørende bussene, som del av en treårig forsknings- og utviklingsavtale inngått med Ruter.

– Det er en stor dag for oss nå som vi er i gang på Malmøya og kan ønske de reisende velkommen om bord på deres første selvkjørende busstur. Etter grundig forberedelse av kjøretøy og strekning ser vi nå frem til å høste nye erfaringer i særdeles flotte omgivelser, uttaler holos administerende direktør Peter Sorgenfrei i forbindelse med åpningen.