Meny
Samarbeidskontroll mot sosial dumping i transportnæringen Samarbeidskontrollen mellom Statens vegvesen, Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og A-krim hadde hovedfokus på å avdekke sosial dumping i transportnæringen. Foto: Statens vegvesen

Publisert
01.December.2022

Samarbeidskontroll mot sosial dumping i transportnæringen

Fredag 25.november gjennomførte Statens vegvesen en stor samarbeidskontroll med flere etater i Alta og Narvik.

Målet med kontrollen var å avdekke sosial dumping i transportnæringen.

Kontrollene ble gjennomført på Stormyra sambruksstasjon i Narvik, Narvik Havn, og på Kvenvikmoen og Nerskogen i Alta. Med på kontrollen var Politet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og A-krim.  Totalt ble 403 lette og tunge kjøretøy kontrollert. I tillegg ble det utført vanlige tekniske- og bruksmessige kontroller.

Under kontrollen i Narvik ble 151 kjøretøy kontrollert. Resultatet etter endt kontroll var ni kjøretøy ilagt bruksforbud grunnet feil merking av farlig gods og overlast, manglende lastsikring, ulovlige lys og defekte bremselys. 72 av kjøretøyene fikk skriftlige mangler.

Styrker samarbeidet

I Alta ble 252 tunge og lette kjøretøy kontrollert. Etter endt kontroll ble det utstedt 20 kontrollsedler på feil lysbruk og solfilm på vinduer, to førere ble anmeldt for manglende førerrett, tre fikk gebyr på manglende vognkort, to kjøretøy ble begjært avskiltet grunnet manglende EU-kontroll og forsikring. Ett kjøretøy fikk bruksforbud grunnet feil med lysene.

A-krim, Arbeidstilsynet og Skatteetaten fikk flere saker de skulle følge opp i ettertid både i Alta og Narvik. Utrykningspolitiet bisto i kontrollene på Kvenvikmoen, og gjennomførte også promillekontroller på stedet.

– Ved å gjennomføre samarbeidskontroller styrkes samarbeidet mellom etatene, og arbeidet med å redusere sosial dumping og like konkurransevilkår i transportnæringen. Vi får også økt kompetanse og bedrer trafikksikkerheten gjennom dette samarbeidet. Vi er derfor svært glade for den positive innstillingen fra alle parter, til å fortsette dette arbeidet og styrke samarbeidet, sier Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen.