Meny
Samme ytelse som diesel, men 20–100 % lavere CO2-utslipp

Publisert
04.October.2017

Samme ytelse som diesel, men 20–100 % lavere CO2-utslipp

Volvo Trucks presenterer tunge lastebiler som kjører på flytende naturgass eller biogass. De nye tunge lastebilene har samme ytelse, manøvrerbarhet og drivstofforbruk som Volvos dieseldrevne modeller. I tillegg er CO2-utslippene til de nye lastebilene 20–100 % lavere enn diesel, avhengig av valget av drivstoff. Nye Volvo FH LNG og Volvo FM LNG er tilgjengelig med 420 eller 460 hk for tung region- og langtransport.

– Med de nye lastebilene som går på flytende naturgass eller biogass, kan vi tilby et alternativ med lav klimapåvirkning, som også innfrir de høye kravene til ytelse, drivstoffeffektivitet og kjørelengde. Dette er en kombinasjon som kundene våre i region- og langtransport krever, sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig i Volvo Trucks.

Klimaavtrykket reduseres med opptil 100 %, naturgass reduseres med 20 %

I stedet for en motor med Otto-syklus, som er den tradisjonelle løsningen for gassdrevne kjøretøyer, drives Volvo FH LNG og Volvo FM LNG av gassmotorer som bruker teknologi basert på dieselsyklusen. Dette betyr at en transportør som velger gass, kan gjøre det uten å gå på akkord med manøvrerbarhet, drivstoffeffektivitet og pålitelighet. Volvos 460 hk gassmotor gir et dreiemoment på 2300 Nm, mens versjonen med 420 hk produserer 2100 Nm. Dette er det samme som de tilsvarende dieselmotorene til Volvo. I tillegg er drivstofforbruket på nivå med Volvos dieselmotorer, men 15-25 % lavere enn for tradisjonelle gassmotorer.

[factbox id=”1″]

Drivstoffet som brukes, er naturgass i form av LNG (flytende naturgass) eller biogass, også kjent som LBG. Begge drivstoff er metanbaserte. Ved bruk av biogass reduseres klimaavtrykket med opptil 100 %, og med naturgass reduseres det med 20 %. Dette gjelder utslipp fra kjøretøyet under bruk, også kjent som «tank til hjul».

For å sikre maksimal kjørelengde fylles tankene med LNG, som lagres ved et trykk på 4-10 bar og en temperatur på -140 til -125 °C. Den største drivstofftanken rommer nok LNG til en kjørelengde på opptil 1000 km. Å fylle tanken tar omtrent like lang tid som å fylle diesel. Under kjøring varmes drivstoffet opp, settes under trykk og konverteres til gass før det sprøytes inn i motoren. For å antenne gassen blir en liten mengde diesel tilført under innsprøytingen. 100 % reduksjon i CO2-utslipp krever at fossil diesel erstattes med HVO (hydrogenert vegetabilsk olje) og kombineres med biogass.

Bygge ut LNG-infrastrukturen i Europa

Volvo Trucks samarbeider for tiden med gassleverandører og kunder om å utvikle og bygge ut LNG-infrastrukturen i Europa. Denne utviklingen får også politisk støtte i mange land samt fra EU. En strategi for å bygge ut LNG-infrastrukturen er også med i EU-kommisjonens og medlemslandenes handlingspakker for å sikre Europas energitilførsel i på lang sikt.

– Naturgass har åpenbare klimafordeler, den er konkurransedyktig priset i mange land, og det finnes tilstrekkelige reserver til å rettferdiggjøre utstrakt bruk. Fokuset på LNG-kjøretøyer legger grunnlaget for å sikre drivstoff- og kostnadseffektiv drift for kundene våre. Samtidig gjør vi det mulig å redusere klimapåvirkningen betydelig ved langtransport, sier Lars Mårtensson.

Volvo FM LNG og Volvo FH LNG kommer for salg våren 2018.