Meny
Selvkjørende biler i Norge

Publisert
28.March.2017

Selvkjørende biler i Norge

Under EU-arrangementet Digital Day i Roma signerte Norge sammen med 18 andre land et intensjonsbrev om testing og demonstrasjon av teknologi for selvkjørende biler.

Selvkjørende og kommuniserende kjøretøy er et av EUs hovedtiltak innen teknologiutvikling. Intensjonsavtalen dekker flere områder som er nødvendige for disse bilene skal være sikre, legge til rette for europeisk industriutvikling og fungere på tvers av landegrenser.

Etableres infrastruktur for ekom

Elektronisk kommunikasjon (ekom) med god kvalitet er en forutsetning for å få full effekt av selvkjørende biler. Intensjonsavtalen legger derfor vekt på behovet for mobilt bredbånd som kan håndtere tjenester som er nødvendig for selvkjørende biler, for passasjerene og for ulike typer førerassistanse. Avtalen har også et eget punkt om behovet for at det etableres infrastruktur for ekom langs vei, bane og annen transportinfrastruktur.

Bjørn Grydeland, Norges ambassadør til Italia, signerte intensjonsbrevet på vegne av Norge.