Meny
Seriekoblede vogntog testet på teststrekningen på E8 Borealis

Publisert
11.May.2018

Seriekoblede vogntog testet på teststrekningen på E8 Borealis

En test av trailer-platooning gav i går et glimt inn i den nære framtidens transport, og markerte samtidig at ITS-teststrekningen E8 mellom Skibotn i Troms og finskegrensa nå er klar for testing.

Platooning er den internasjonale betegnelsen for et ”tog på hjul”, eller en seriekobling av to eller flere vogntog ved hjelp av trådløs teknologi. I en slik seriekobling er vogntog nummer to, tre- og kanskje fire og fem koblet til det første vogntoget ved hjelp av avansert radar- og kamerateknologi.

Demonstrasjonen på E8 er den aller første på offentlig veg i Norge, og ble gjennomført av lastebilprodusenten Scania og transportselskapet Ahola, og vegen ble stengt for ordinær trafikk mens testingen foregikk, De frammøtte gjestene fikk se tre vogntog suse forbi i 70 km/t med to sekunders avstand. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fikk æren av å være passasjer i et vogntogene. Han kunne rapportere om åtte prosents reduksjon av drifstoff i vogntoget han satt i og var godt fornøyd med det han så.

Det er helt sikkert at dette er en teknologi som fungerer og som vil ha stor nytte i transporten framover.

– Terje Moe Gustavsen

– Dette er nok framtiden, kanskje ikke som ”tog”, og ganske sikkert ikke overalt. Men det er helt sikkert at dette er en teknologi som fungerer og som vil ha stor nytte i transporten framover, sa han.

Forskningsstasjon på 40 kilometer

Åpningen av den E8 mellom Skibotn og grensa mellom Finland markerte ferdigstillingen av den 40 kilometer lange ”forskningsstasjonen” som Vegvesenet har bygget de to siste årene. Vegstrekningen er fullstappet med høyteknologiske utstyr for å samle inn store mengder data om trafikk, vær og føreforhold. Sammen med offentlige og private aktører utvikler Statens vegvesen også løsninger som foredler og formidler dataene.

Totalt er det plassert infrastruktur på 11 ulike steder.

– For oss er det viktig at vi får testet ulik teknologi og både dyre og billigere løsninger slik at vi ser hva som fungerer under ulike forhold. Områdene vi har valgt å plassere ut infrastruktur er valgt ut etter samtaler med lokale, redningsselskap, transportører og andre som bruker vegen. Slik har vi fått klargjort hva som er de virkelige problemområdene. Dette handler ikke først og fremst om teknologi, men om å skape trygge og framkommelige veger for vegbrukeren, understreket prosjektleder Gunn Sissel Dobakk i sin orientering til gjestene

“If you can make it here, you’ll make it anywhere“

E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi ved finskegrensa er en av fem norske vegstrekninger som er valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge. Det er også en del av et finsk-norsk samarbeid der målet er å utvikle E8 som «smartveg» helt fra Skibotn til Kolari. Det norske pilotprosjektet kalles «Borealis» mens finnenes prosjekt fra Kilpisjârvi til Kolari har fått navnet «Aurora».

Dagen i dag er en viktig milepæl der vi ser resultatene av bevisst satsing på å legge til rette for ITS-tiltak på viktige transportkorridorer.

– Terje Moe Gustavsen

Hvert fjerde kjøretøy på strekningen er tungtrafikk som frakter ferske fisk eller annet som skal fra kysten, gjennom Finland og ut i Europa og resten av verden. Høy samfunnsøkonomisk betydning kombinert med tøffe forhold vinterstid er bakgrunnen for valg av strekningen som ITS-strekning.

– Da vi startet var tanken at dersom vi behersker de tøffe forholdene på E8, så vil andre vegstrekninger fortone seg som peanuts, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen i sin tale. innrømmet at «visjonær» og «trendy» kanskje ikke er de ordene ALLE forbinder med Statens vegvesen.

– Dagen i dag er en viktig milepæl der vi ser resultatene av bevisst satsing på å legge til rette for ITS-tiltak på viktige transportkorridorer. Og her har vi virkelig fått muligheten til å vise oss som både spennende, visjonær og trendy, slo han fast.

Klar – ferdig- test!

At teststrekningen på E8 er ferdig bygget innebærer at «forskningsstasjonen» er klar til å tas i bruk både av offentlige og private aktører. Vegvesenet har så langt blant annet inngått innovasjonssamarbeid med seks virksomheter som skal utvikle ny teknologi innen samvirkende ITS. Vegdirektøren benyttet også muligheten til å invitere norsk IT-bransje og næringsliv til å teste ulike løsninger på strekningen.

– Her har vi data og infrastruktur dere kan bruke for å lære om arkitske fohold og utvikle systemer som takler dem. Dere har herved tillatelse til å bruke strekningen som testsenter. Og jeg lover; det som virker her, virker overalt, sa han.